Hitra når du vil

Merkevareportal

Velkommen til Hitra når du vil sin nye hjemmeside og markedsportal. Her er maler for presentasjoner, visittkort, bildedatabase, videodatabase og retningslinjer for hvordan identiteten «Hitra når du vil»  skal brukes i ulike sammenhenger.  I tiden framover vil vi fortsette arbeidet med portalen; med filmproduksjon, intervjuer, kursing i bruk av profilprogrammet og sosiale media generelt og til sist planlegging og utarbeidelse av kampanjer.  Mange av disse aktivitetene er utsatt p.g.a. koronaviruset, men mens vi venter jobber vi videre med å forberede oss på at markedene åpner opp igjen.  Da skal vi være klare i startgropen!

Hitra Næringsforening skal være en drivkraft i den strategiske kommunikasjonen om og fra Hitra, med søkelys på bo-, arbeids- og besøksattraktivitet. Hitra Næringsforening skal være en motor i fortellingen om det som er bra på Hitra.

Sammen med våre samarbeidspartnere og medlemsbedrifter skal vi:

  • Utvikle plattformer for informasjon og kommunikasjon
  • Endre/styrke assosiasjonene til Hitra ved å jobbe med merkevaren
  • Lage en grunnplan for hva som skal kommuniseres
  • Merkevareplattform, en ny strategisk fortelling, som skal være
    Troverdig – Relevant – Inspirerende – Differensierende – Lønnsom – Samfunnsengasjert
  • Utarbeide kampanje(r) for å forsterke Hitra sin profil
Oppleve / Smake / Leve / Høste / Skape

Hva vil du gjøre?

Lage

Presentasjoner, annonser, signaturer og mye mer med profilen til «Hitra når du vil».

Lete

Bilde og videodatabase som fritt kan brukes der «Hitra når du vil» blir nevnt.

Lære

Retningslinjer for hvordan identiteten «Hitra når du vil» skal brukes i ulike sammenhenger.

hitranarduvil

#hitranarduvil

@hitranarduvil