Hitra når du vil

Merkevareportal

Velkommen til Hitra når du vil sin nye hjemmeside og markedsportal. Her er maler for presentasjoner, visittkort, bildedatabase, videodatabase og retningslinjer for hvordan identiteten «Hitra når du vil»  skal brukes i ulike sammenhenger.  I tiden framover vil vi gjennomføre siste del av arbeidet med portalen før relansering; med kursing i bruk av profilprogrammet og sosiale media generelt og til sist planlegging og utarbeidelse av kampanjer for bedrifts- og bostedsattraktivitet.  Mange aktiviteter måtte utsettes p.g.a. Covid-19, men nå er vi så godt som klare for relansering.

 

Bakgrunnen for relansering av profilprogrammet

«Hitra når du vil» ble etablert som Hitras slagord i 2008. Etter 12 år står slagordet støtt i lokalsamfunnet og gir en mening som de fleste kjenner seg igjen i. Kommunikasjonsinnholdet har fungert rimelig bra og fortalt den historien vi ønsket, fremfor alt lokalt.

Men alle profilprogrammer trenger av og til en opprydding, innstramming og forenkling.
• Det blir stadig lettere å produsere ting selv.
• Profil og innhold må tilpasses nye digitale medier og film.
• Det må også tilpasses en mobil-verden med små skjermer.
• Bildebanken blir «oppbrukt» og bør fornyes.
• Tekstene er gode, men det må lages flere – opp mot dagens strategier og fokusområder

Innhold i form av video, kampanjemateriell, bilder og presentasjoner som skal være verktøy for næringsforening, kommune, bedrifter og andre må generelt oppdateres og tilgjengeliggjøres på en enkel og felles plattform

Fra næringsforeningens strategidokument

Hitra Næringsforening skal være en drivkraft i den strategiske kommunikasjonen om og fra Hitra, med søkelys på bo-, arbeids- og besøksattraktivitet. Hitra Næringsforening skal være en motor i fortellingen om det som er bra på Hitra.

Sammen med våre samarbeidspartnere og medlemsbedrifter skal Hitra Næringsforening:

 • Utvikle plattformer for informasjon og kommunikasjon.
 • Endre/styrke assosiasjonene til Hitra ved å jobbe med merkevaren.
 • Lage en grunnplan for hva som skal kommuniseres.
 • Merkevareplattform, en ny strategisk fortelling, som skal være.
  Troverdig – Relevant – Inspirerende – Differensierende – Lønnsom – Samfunnsengasjert
 • Utarbeide kampanje(r) for å forsterke Hitra sin profil.

Formålet med profilprogrammet

 • Gi et helhetlig kommunikasjonsutgangspunkt for Hitra.
 • Gi Hitra et viktig verktøy for å bygge en sterk merkevare som skal sikre et felles uttrykk mot verden.
 • Sikre et felles utgangspunkt for alle som skal snakke om Hitra.
 • Øke Hitra sin fremtidige konkurransekraft.
 • Gjøre hverdagen enklere for de som jobber med kommunikasjon og markedsføring av Hitra.
 • Skape stolthet, tilhørighet, lengsel og nysgjerrighet.
 • Forsterke og underbygge ønsket om, eller årsaken til :
  LEVE – OPPLEVE – SKAPE – HØSTE – SMAKE
 • Forsterke og underbygge BBB: • Bedriftsattraktivitet • Bostedsattraktivitet • Besøksattraktivitet
Oppleve / Smake / Leve / Høste / Skape

Hva vil du gjøre?

Lage

Vil du lage noe? Her finner du maler til presentasjoner, e-postsignaturer, sosiale medier og filmer.

Lete

Leter du etter tekst, bilder eller videoklipp? Her finner du gratis materiale som kan brukes der Hitra når du vil blir nevnt.

Lære

Leter du etter retningslinjene til hvordan identiteten Hitra når du vil skal brukes? Ta en titt i vår profilhåndbok. Her finner du både en enkel og avansert versjon.

hitranarduvil

#hitranarduvil

@hitranarduvil