Hitra næringsforening

Skole og utdanning 

 

GURI KUNNA VIDEREGÅENDE SKOLE

 

SKOLESTED FILLAN/HITRA OG SISTRANDA/FRØYA

Guri Kunna videregående skole er en videregående skole med avdelinger i Fillan på Hitra og på Sistranda på Frøya, Trøndelag. Skolen ble etablert i 2016 gjennom en sammenslåing av Frøya videregående skole og Hitra videregående skole, begge grunnlagt i 1977.

 

UTDANNINGSPROGRAM

 

YRKESFAG:  Naturbruk – Bygg- og anleggsteknikk – Elektrofag – Teknikk og industriell produksjon
Restaurant- og matfag – Helse- og oppvekstfag – Salg, service og reiseliv

 

STUDIEFORBEREDENDE:  Studiespesialisering og påbygg

Hvert år arrangeres det Yrkes og Utdanningsmesse for Hitra og Frøya (YOU).  I 2021 og 2022 ble messa gjennomført heldigitalt p.g.a. Covid-19.  Arrangør er Blått Kompetansesenter, Hitra Næringsforening er representert i styringsgruppa ved daglig leder Randi S. Lundquist.

 

I januar 2023 vil det endelig igjen bli avholdt fysisk messe, denne gang i Hitrahallen.  Mer informasjon vil bli lagt inn etter hvert som detaljene faller på plass.

NYE TILBUD PÅ GURI KUNNA VGS

 

Ledelse i havbruksoperasjoner (oppstart 2020)

Ledelse i sjøbasert akvakultur (oppstart 2021)

 

Guri Kunna videregående skole skal fra skoleåret 2020-21 tilby lederutdanning. Målet er å utvikle ledere for havbruksindustrien og det skal skje i samarbeid med Ytre Namdal fagskole. De to skolene har samarbeidet om utvikling av kompetanse for havbruksindustrien og har nå planer om å tilby to typer lederutdanninger fra neste skoleår. Det ene faget er Ledelse i havbruksoperasjoner, som er en utdanning rettet mot servicebåtindustriens ledere. Det andre faget er ledelse i akvakultur, som er en utdanning av ledere innenfor akvakulturnæringa, for eksempel driftsledere på en lokalitet. Begge fagene skal kunne tilbys fra skoleåret 2020-21 ved begge skolene.

 

Utdanninga er rettet mot mellomleder- og ledernivået. Kandidaten skal kunne lede operasjoner som disse utfører på/i tilknytning til sjøbaserte akvakulturanlegg, med servicebåter eller andre mobile installasjoner som for eksempel avlusingsflåter. Eksempler på havbruksoperasjoner som kandidaten skal lære å lede er:

 

Avlusing av fisk, eksempelvis i merd, brønnbåt og avlusingsflåter
Bistand og dokumentasjon ved massedød av fisk
Montering, utsetting, inspeksjon og vedlikehold av fortøyningssystemer til havbruksanlegg og havbruksinstallasjoner, som for eksempel forflåter
Rengjøring av oppdrettsnøter, oppdrettsanlegg og installasjoner i sjø
Skifting og opptak av oppdrettsnøter

 

 

Finn ut mer om Guri Kunna videregående skole her

 

 

 

FELLES SKOLEUTVALG FOR GURI KUNNA VGS

 

I henhold til Trøndelag Fylkeskommunes bestemmelser skal det ved alle videregående skoler være et skoleutvalg med representanter for de ansatte, fylkeskommunen og to valgt av elevrådet. Rektor ved skolen skal være representant for fylkeskommunen. Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen.

 

Ved Guri Kunna har man bestemt at skoleutvalget skal bestå av følgende representanter:
1 elevrepresentant fra Guri Kunna VGS, skolested Frøya
1 elevrepresentant fra Guri Kunna VGS, skolested Hitra
2 fylkestingsrepresentanter
1 representant for lokalt politisk system i Frøya kommune
1 representant for lokalt politisk system i Hitra kommune
1 representant for lokalt politisk system i Snillfjord kommune
1 representant for lokalt samfunnsliv/næringsliv i Frøya kommune
1 representant for lokalt samfunnsliv/næringsliv i Hitra kommune
1 representant for ansatte ved Guri Kunna VGS, skolested Frøya
1 representant for ansatte ved Guri Kunna VGS, skolested Hitra
Rektor ved Guri Kunna VGS
3 representanter fra ungdomsskolene i Hitra, Frøya og Snillfjord kommune
(Det som gjelder Snillfjord kommune endres etter kommunesammenslåingen 1.1.20.)

 

Hitra Næringsforening sitter i Felles Skoleutvalg for Guri Kunna VGS som representant for lokalt samfunnsliv/næringsliv i Hitra Kommune.

 

Skoleutvalget har 3 hovedoppgaver:
Utvalget skal være en arena der alle parter i skolesamfunnet møtes for å drøfte og beskrive sine forventninger til opplæringen ut fra eget ståsted.
Utvalget skal ha fokus på skolens rolle som regional utviklingsaktør innenfor kompetansebygging.
Utvalget skal ha fokus på at brukerne skal kunne få uttrykke sine oppfatninger av skolen, og på at brukerundersøkelser blir fulgt opp.

 

SAGNET OM GURI KUNNA

 

Guri Kunna – hvor lenge hun har levd i folks bevissthet vet ingen, men hun er nevnt i kilder tilbake til 1700-tallet. Guri er datter av en jotun som en gang bodde på øya Kunna. Hun hadde mange friere, men ble gift med Annfinn. Lenge bodde de på Tarva, til Annfinn ble gjort til stein av Olav den hellige. Det er blitt fortalt at Guri ble brent som heks på en holme i Gimsan.

 

Folk på Trøndelagskysten har hatt stor respekt for Guri. Julekvelden var det tradisjon å sette en sigd i høyet for at Guri ikke skulle komme og gjøre det udrøyt. Blankt stål er alltid brukt som vern mot underjordiske. Det er også fortalt at folk satte tjærekors på uthusdører og hogg ei øks i veggen over dørene for at Guri ikke skulle kaste sjukdom på buskapen.

 

Noen ond skapning er Guri likevel ikke, hun gir gjerne hjelp til den som fortjener det. Guri Kunna framstår som ei positiv kraft i det trønderske kystmiljøet. Historiene om henne blir fortalt med respekt. Guri er ei mektig kvinne som er i stand til å gjøre storverk. Hun har en sentral plass i livet på Trøndelagskysten, og har satt synlige spor etter seg i kystlandskapet.

 

Guri Kunna videregående skole er et glimrende navn på skolen. Fordi et navn ikke bare er et navn. Det er også et symbol, et identitetsmerke og et budskap. For den som gidder å sette seg inn i hva Guri Kunna og sagnsyklusen omkring henne virkelig står for, er det følgende: Respekt for kystens natur og kultur, balanse og bærekraft. Enkelte framstillinger har forsøkt å gjøre Guri Kunna til ei trollkjerring eller ei heks. Går vi derimot grundigere inn i dette eldgamle sagnmaterialet, møter vi ei sterk kvinne, som tok kampen opp mot krefter og holdninger som hun meinte var skadelig for kysten og oss som bor her. Ved å velge Guri Kunna som symbol, har vår videregående skole lagt et verdigrunnlag i bunnen for virksomheten.

KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER PÅ HITRA

 

 • Fillan Skole
  S – småtrinnet  1., 2., 3. og 4. trinn
  M – mellomtrinnet 5., 6. og 7. trinn
  U – ungdomstrinnet 8., 9. og 10. trinn
  Fillan Barnehage
 •  Strand oppvekstsenter
 •  Kvenvær oppvekstsenter
 •  Knarrlagsund oppvekstsenter
 •  Hemnskjela oppvekstsenter
 •  Barmann oppvekstsenter

 

I februar hvert år arrangerer Hitra Næringsforening, Fillan Skole og Hitra Kommune temamøte for foreldre og elever i 9. trinn – hvor lokale firma får presentere sin bransje både ved innlegg og ved oppfølging på stand etterpå.  Og foreldre og elever får svar på eventuelle spørsmål før  videre skoleløp skal velges året etter.

 

 

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Visjon
Rolle
Strategi
Kommunikasjon
Oppgaver
Møteoversikt
Dokumenter

Om næringslivet

HF jobb
boihitra.no

Om medlemskap

Styret
Betingelser
Medlemsavgift
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer

Om Hitra

Om øya
Om folket
Hvordan komme hit
Små historier
HF kalenderen
Visit Hitra

Samarbeid og nettverk

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Aktuelle nettsider
Produksjoner i regi av foreningen

Hitra Næringsforening

Tilbake til forsiden

Historie

Partnere

Medlemsfordeler

Aktualiteter og møter