Hitra næringsforening

Om næringslivet på Hitra

Nedenfor har vi sagt noe om de største bransjene innenfor privat næringsliv på Hitra.

 

DEN STORE MOTOREN ER UTVILSOMT HAVBRUKET

Bildene er av Lerøy Midt på Jøsnøya, Hitra Industripark

Bildene viser den planlagte Mowi fabrikken og plassering av Bewi fabrikken på Jøsnøya, Hitra Industripark

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN
LERØY MIDT

Sommeren 2018 åpnet Lerøy sin nye fabrikk på Jøsnøya på Hitra. Anlegget har en kapasitet på 70.000 tonn i året (på ett skift), altså all laks som Lerøy Midt produserer i sjø, og mer til. Dette er det første og pr. i dag det eneste anlegget som ikke har ventemerdanlegg, det vil si at all levering av laks foregår med lukket brønnbåtleveranse. Fabrikkarealet er på 10.500 m2 og i tillegg kommer nytt administrasjonsbygg på 2.000 m2. Anlegget har stor filetkapasitet hvor produktet pakkes i returkasser uten is, noe som sparer frakt og er miljøvennlig. Forbruk av ferskvann er redusert med 50% i forhold til «gammel» teknologi, og anlegget henter sjøvann fra Trondheimsleia på 150m dyp, med jevn temperatur hele året. Dette virker positivt inn på varmegjenvinning og nedkjøling og man sparer derved mye energi. Ut over renset prosessvann er det ingen utslipp fra fabrikken. Prosessvannet slippes på dypt vann ute i Trondheimsleia.

 

Lerøy Midt har fremdeles virksomhet også ved den gamle fabrikken i Hestvika.

 

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.  Lerøy har sitt hovedkontor i Bergen, og har fabrikker og salgskontorer over hele verden.  Hver eneste dag leverer de til sammen 4 500 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider. Et bredt utvalg av bærekraftige, sunne produkter som leveres til over 80 ulike land.

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN
MOWI REGION MIDT
BYGGING AV NY FABRIKK ER VEDTATT, PLANLAGT FABRIKKÅPNING I 2024

 

På Ulvøya på Hitra har det vært oppdrettsvirksomhet og lakseslakteri siden tidlig på 1970-tallet.  Mowi er et av verdens største sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks. I Norge produseres rundt halvparten av selskapets totale produksjon. Mowi-eventyret startet i 1964, og siden den gang har selskapet vokst og forandret seg på mange måter. Oppstarten var beskjeden, med noen få pionerer som begynte med fiskeoppdrett i bakgården. I dag er Mowi en global leder på sitt felt, og landets største oppdrettselskap.  Mowi har hovedkontor i Bergen.

 

Nå har Mowi fattet endelig vedtak om å oppføre nytt fiskeslakteri på Jøsnøya. Anlegget vil få en samlet grunnflate på om lag 8800 kvadratmeter. Anlegget består av et produksjons- og kontorbygg, frittstående støttefunksjoner og tilhørende kjøreareal med oppstillingsplasser for trailere, samt parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Lastesoner er holdt adskilt fra personbiltrafikk. Bygget får høy kvalitet på materialbruk, og skal oppføres i stålsandwichelementer med betongbrystning, med innslag av større aluminium glassfelt i produksjonslokalene og vindusfelt i kontorlokalene. Bærekonstruksjonen blir utenpåliggende.

 

Hva som vil skje med det eksisterende anlegget på Ulvøya er ikke kjent.

 

Den nye fabrikken på Jøsnøya er planlagt åpnet i januar 2024.

NY BEWI FABRIKK PÅ JØSNØYA
Ved Lakseslakteriene til Lerøy og Mowi

 

Den nye fabrikken vil bli BEWIs mest moderne og effektive fabrikk for produksjon av fiskekasser, og i tillegg ha fasiliteter for å betjene stadig økende volum av gjenbrukskasser og gjenbrukspaller. Fabrikken vil også være en lager- og logistikkhub for konsernets leveranse av andre typer emballasjeprodukter til oppdrettsindustrien.

 

Kjernen i den nye fabrikken er en effektiv produksjonslinje for fiskekasser av ekspandert polystyren (EPS). BEWI er i dag den største aktøren i Norge i dette markedet og har fem fabrikker i Norge, inkludert en fabrikk under oppføring på Senja. Den nye fabrikken på Hitra vil i tillegg bli en testfasilitet for nye teknologier for fremstilling av produkter i EPS.

 

Planen er at den nye fabrikken skal stå klar i løpet av 2022, og satsingen vil medføre opp mot et tjuetalls nye arbeidsplasser på øya. BEWI har startet dialogen med kommunen om utviklingsprosjektet, og er i forhandlinger med flere samarbeidspartnere og leverandører til det nye anlegget. Selskapet har også signert en intensjonsavtale med KMC Properties, som eier tomten det skal bygges på og som også vil eie fabrikkbygningen. Investeringen i ny emballasjefabrikk på Hitra gjøres for å betjene dagens kunder og kontrakter, samt å posisjonere BEWI for fremtidige leveranser til oppdrettsnæringen.

 

BEWI har et økende volum av gjenbrukskasser i plast som går i lukkede sykluser mellom kundenes anlegg i regionen og mottakere i Europa. Gjenbrukskassene transporteres så tilbake til Hitra hvor de vaskes og kvalitetssjekkes før de tas i bruk igjen. Fabrikkanlegget på Hitra vil inkludere fasiliteter for denne virksomheten som også er økende. Her planlegger BEWI også å håndtere gjenbrukspaller som kan erstatte deler av dagens bruk av engangspaller i industrien.  Oppdrettsindustrien har et stort behov for ulike emballasjeløsninger. BEWI er en totalleverandør av slike løsninger og investeringen på Hitra vil også inkludere lager og logistikk for annen emballasje, som folie, kartong, bølgepapp og massivpapp, samt andre emballasjeprodukter.

 

BEWI ser ytterligere muligheter for satsingen sin på Hitra.  Fiskekasser i ekspandert polystyren, EPS, består av 98 prosent luft og er fullt ut resirkulerbare. BEWI har et ambisiøst mål om å samle inn 60 000 tonn EPS-avfall årlig. Avfallet kommer både fra bygnings- og emballasjeindustrien. Etter innsamling prosesserer BEWI den brukte EPS-en om til ny råvare ved sine egne råvarefabrikker, og er dermed den første og eneste i bransjen som opererer sirkulært.

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN

 

“Øya som ikke ville dø”, det var tittelen på en reportasje i Arbeideravisa i 1969. Den handlet om den da veiløse Jøsnøya, og de fire generasjonene som levde på gårdseiendommen. Det vekket oppmerksomhet at de ikke ville gi seg, de ville ikke slukke lyset og dra for godt.
Og de ble belønnet for å holde ut, i 1984 fikk man svært mye bedre forbindelser til resten av verden. Fergeleiet ble da flyttet til Jøsnøya og dermed ble man «landfast» med Hitra, og ferga tok deg med til fastlandet og den store verden. Og senere har det gått slag i slag. I desember 1994 åpnet kong Harald Hitratunnelen og i oktober 2014 åpnet Hitra Kysthavn. Senere har Hitra Kommune tilrettelagt for en stor industripark – Hitra Industripark – og området har blitt et attraktivt areal for nyetableringer innenfor havbruksrelatert industri.

 

Link til Hitra Kommunes side om Hitra Industripark og Kysthavn, tilgjengelige næringstomter og annen nyttig informasjon for den som vurderer å etablere næringsvirksomhet på Hitra:

 

Hitra Industripark og Kysthavn

 

Link til Foreningen Hitra Industripark og Kysthavn:

 

Hjem | Fhik

 

Hitra Kysthavn med deler av industriområdet i bakkant

 

Enova støtter produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Hitra med inntil 113 millioner

Produksjonsstart er planlagt i 2025.

Hydrogenknutepunkt Midt-Norge er et samarbeidsprosjekt mellom TrønderEnergi og Statkraft som ønsker å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon og bunkring ved Hitra Industripark og Kysthavn ved Jøsnøya på Hitra.  Også Glomfjord, Rørvik, Florø og Kristiansand får støtte til tilsvarende produksjonsanlegg.

Tilsammen har Enova bevilget etableringen av fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen langs norskekysten med 669 millioner kroner. Enova støtter også utviklingen av sju hydrogen- og ammoniakkdrevne fartøyer med 451,3 millioner kroner.

 

TRØNDELAG, «HOME OF NORDIC FLAVOURS» – «EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY 2022»
HITRA, EN STOLT LEVERANDØR AV LOKAL MAT I VERDENSKLASSE

 

 

Laks, krabbe, hvitfisk av mange slag, sjøkreps og kamskjell. Øyregionen har sjømat i verdensklasse og leverer råvarer til noen av verdens aller beste kokker og restauranter. Over 30 av de 65 som fikk Michelinstjerne i 2019 får kamskjell, sjøkreps eller krabbe fra Hitra og Frøya. I tillegg har vi mange prisbelønte produkter fra hjort og villsau, og lokalt produsert ost som til og med har begeistret franske ganer. Alt dette har medført at Hitra og god mat gjerne omtales i samme åndedrag.

 

GÅRDBRUKERNE PÅ HELGEBOSTAD
HITRA GÅRDSMAT, SMAKFULLE OSTER FRA GLADE DYR

 

Økologisk produksjon av prisbelønte oster.  Les mer om dette og andre aktiviteter på gården HER

HELGEBOSTAD HAGEBRUK, ØKOLOGISK GRØNNSAKSHAGE

 

Et lite økologisk hagebruk med rikt innhold på Helgebostadøya ved Kvenvær. Elisa Monsø begynte med grønnsaksdyrking til eget bruk. Nå er firmaet Helgebostad Hagebruk for lengst etablert og hennes råvarer brukes bl.a. på Maemo i Oslo, en av Norges mest eksklusive restauranter.  Vi ser fram til å følge utviklingen og nyte godt av grønnsaker og andre produkter som gården vil ha å tilby i årene framover.  Les mer om Helgebostad Hagebruk HER

 

 

HITRAMAT, EUROPAS STØRSTE FABRIKK FOR TASKEKRABBE

 

Utgangpunktet for dagens Hitramat er det gamle handelsstedet Ansnes, der det helt siden 1700-tallet ble drevet handel med fisk og andre varer. Herfra dro jekter med saltfisk, tørrfisk og klippfisk, og jektene kom tilbake med varer som kystens folk ikke var selvberget med. Hit kom Sivert Fjeldvær i 1905. Mannen fra Fjellværøya drev fiskemottak og handel med fisk. Anton Fjeldvær begynte senere å ta imot krabbe, koke fangsten og selge den til avtakere i Trondheim. I 50-årene begynte Anton Fjeldvær å eksportere levende krabber til Stockholm. Sivert, en av Anton Fjeldværs sønner, gikk i land og startet selskapet HitraMat i ei av bryggene på Ansnes. Her ble fiskmat laget for hånd. «Hitramat på alle fat» ble slagordet. 1988 ble bedriftens populære «Hitraball» kåret til Sør-Trøndelags nasjonalrett. Ennå var krabben bare en bigeskjeft, og krabbesesongen var kort; fra 10. september og et par måneder utover høsten. Etter at Sivert døde, kom dagens Anton Fjeldvær inn som leder. Siden tidlig på 90-tallet har den fine taskekrabben fra Trøndelagskysten (også kalt Hitra-krabben) blitt hovedproduktet i bedriften, og det er krabben som er den viktigste bærebjelken for fabrikken i framtida. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe.

 

Les mer om Hitramat HER

 

 

 

NUTRISHELL BYGGER NY FABRIKK VED HITRAMAT

 

Bygg- og anleggskonsernet Consto bygger den nye fabrikken til Nutrishell på Hitra. Arbeidet startet opp høsten 2022 og ferdigstillelse er satt til sommeren 2023.

Den nye fabrikken på 1 000 kvadratmeter blir et tilbygg ved siden av produksjonsanlegget til Hitramat, der det årlig foredles 4 500 tonn taskekrabbe. I fabrikken skal Nutrishell prosessere restråstoff fra produksjonen til Hitramat.

Prosjektet er det eneste i sitt slag i Europa og Nutrishell har fått støtte av Innovasjon Norge. Produktene vil bli brukt blant annet i fiskefôr og i farmasøytisk industri.

Avtalen innebærer et arbeidsfellesskap mellom Hitramat Eiendom, Nutrishell og Consto om utvikling og bygging av fabrikken. Det er Constokonsernets trøndelagbaserte selskap Consto Midt-Norge som har fått kontrakten. Selskapet har ansvaret for de bygningsmessige konstruksjonene, herunder blant annet betongkonstruksjoner og fundamenter for bygg og maskiner, bygningskonstruksjon for maskiner, støttesystemer og kontorer, samt de tekniske installasjoner for bygget. Nutrishell har ansvaret for maskiner og utstyr til produksjon.

– Nutrishell har ambisjoner om å lage en fabrikkmodell som kan tas i bruk andre steder i verden hvor det også foregår skalldyrproduksjon. Dette blir pilotfabrikken vår, og her vil vi ta i bruk spesialteknikk, ikke hyllevare. Vi gleder oss til fortsettelsen og ser fram til å nå nye milepæler, sier Christian Johansen, styreleder i NutriShell.

HJORT OG VILLSAU, NORDEUROPAS TETTESTE HJORTESTAMME

 

I tillegg til den ville hjortestammen satses det på hjorteoppdrett og villsauhold på vekstbedriften DALPRO. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen rundt 250 hjort. I tillegg kommer villsauene. Råvarene til Dalpro Gårdsmat hentes fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau fra regionen. Kjøttet kommer fra Frøya og Hitra og er laget på naturens premisser. Villsau og hjort beiter i lyng, urter, gress, einer, løvkratt og tang året rundt. Det frie liv, klimaet og øyenes flora tilfører en unik smak av vill natur. Ved forhåndsavtale kan man være med på foring av hjort og villsau.

 

Les mer om Dalpro Gårdsmat HER

 

HITRAHONNING

 

Birøkting har fått en fornyet interesse i øyregionen, og nå er den utmerkede Hitrahonningen til salgs hos Dalpro Gårdsmat. Røsslyng gir en helt særmerket og velsmakende honning, lynghonning er et velkjent begrep. Når lynghonningen også inneholder honning fra klokkelyng, blir det en fantastisk blanding. Røsslyngen har den helt dominerende smaken, men den krystalliserer seg lett. Klokkelyngen gjør at blandingen blir mer smørbar.

LAKSEN, LAKSEOPPDRETTETS VUGGE

 

Det var en gang to brødre som hadde en god ide. Som de første i verden startet de havbruk av atlantisk laks, like utenfor Hitra. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt satte i 1970 ut 20.000 laksesmolt, i det som blir regnet som verdens aller første lakseanlegg. 50 år senere har Hitra og Frøya blitt et av verdens største oppdrettssteder for laks. Grunnen til det er de helt spesielle havstrømmene. Her møter Golfstrømmen fra sør den kalde sjøen fra nord i Barentshavet, og det gir relativt stabil og optimal temperatur for oppdrett av atlantisk laks. Optimal temperatur gir forhold som laksen stortrives i, og i kombinasjon med god kunnskap og moderne teknologi slaktes laks av ypperste kvalitet året rundt.

NASJONALT HAVBRUKSJUBILEUM

Den 28. mai 1970 ble den første laks, med kommersiell drift slik vi kjenner i dag, satt i sjø i Laksåvika på Hitra. Pionerene satset gård og grunn, pantsatte det meste av verdier. De møtte enorme utfordringer, falt og tok fatt på ny. 50 år etter er vi best i verden takket være deres tro, vilje og mot. Hitra kommune, Sjømat Norge og Kystmuseet i Trøndelag inviterte til et nasjonalt jubileum på Hitra 28. mai 2020.  Dette arrangementet ble dessverre avlyst p.g.a. koronapandemien, men fredag 28. mai 2021 ble det endelig mulig å gjennomføre et flott arrangement med heder både til pionerene og til dagens havbruksaktører.  

 

HYTTE- OG REISELIV

 

Hitra er Trøndelagskystens største hytte- og reiselivskommune. Lokalt koordinerer Hitra Næringsforening felles aktiviteter innenfor dette området i HITRA REISELIVSFORUM, videre har vi valgt å knytte oss til Visit Trondheim som destinasjonsselskap og Trøndelag Reiseliv på fylkesplan.
Hitra Næringsforening har ansvaret for den offisielle nettsiden for turistinformasjon for Hitra, visithitra.com. Her finner både hyttefolk, turister og også fastboende informasjon om overnatting, spisesteder, aktiviteter, turforslag m.m. Du finner også Visit Hitra på Facebook og Instagram.

 

Link til siden:

Visit Hitra

 

BYGG/ANLEGG/ENTREPRENØR

 

Dette er en kraftfull og viktig bransje i øyregionen Hitra og Frøya, med flere store oppdrag gjennomført og på trappene. Av de som er avsluttet kan vi nevne Lerøy Midt sin fabrikk på Jøstnøya som åpnet sommeren 2018 og Hitra Vindpark II som ble avsluttet våren 2020. I tiden framover er det store forventninger om nye store oppdrag knyttet til utviklingen av Hitra Industripark og Kysthavn. I tillegg jobbes det kontinuerlig med utviklingen av Fillan som kommunesenter og med boligbygging både i Fillan og i grendene.
Hitra Næringsforening jobber med å etablere et forum også for denne bransjen, så langt har følgende bedrifter knyttet seg til foreningen:
EL-KONSULT, ELEKTRO-TEAM, ZIP ELEKTRO, HITRA BYGG & BETONG, HITRA ANLEGGSERVICE, KYSTBYGG HITRA, KN ENTREPRENØR, INGENIØR ROAR SIVERTSEN, KYSTPLAN, ON ARKITEKTER

FORUM FOR BYGG/ANLEGG/ENTREPRENØR er på plass og vil bl.a. ha jevnlige møter med Hitra Kommune.

HANDEL OG SERVICE

 

De store hjørnestensbedriftene er helt avgjørende for lokalsamfunnet, men det er også de små og mellomstore i alle bransjer. De som er leverandører til de store og de som styrker bostedsattraktiviteten og gjør at folk søker på våre ledige jobber, og slår seg ned på øya – alene eller med sine familier. Derfor er Hitra Næringsforening engasjert i utviklingen av Fillan som et aktivt og attraktivt kommunesenter med bredde og kvalitet i handel og service, og vi koordinerer felles aktiviteter innenfor dette området i samarbeidsforumet TRIVELIGE FILLAN.

Hitra Næringsforening anser det også som viktig å opprettholde nærbutikkene i grendene og å gjøre det enkelt for kundene å få kjøpt lokale råvarer og produkter.

 

Link til sider med mer informasjon:

 

Handel og service i Fillan

 

Nærbutikker i grendene

 

Lokal mat og drikke

Følg lenken til oversikt over våre medlemsbedrifter lenger ned på denne siden.

Leve

Hf Jobb

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

HF Jobb

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Visjon
Rolle
Strategi
Kommunikasjon
Oppgaver
Møteoversikt
Dokumenter

Om næringslivet

HF jobb
boihitra.no

Om medlemskap

Styret
Betingelser
Medlemsavgift
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer

Om Hitra

Om øya
Om folket
Hvordan komme hit
Små historier
HF kalenderen
Visit Hitra

Samarbeid og nettverk

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Aktuelle nettsider
Produksjoner i regi av foreningen

Hitra Næringsforening

Tilbake til forsiden

Historie

Partnere

Medlemsfordeler

Aktualiteter og møter