Hitra næringsforening

Om næringslivet på Hitra

 

Link til Hitra Kommunes nettsider:

 

HITRA I  TALL, arbeidsmarked og næringsliv

 

Nedenfor har vi sagt noe om de største bransjene innenfor privat næringsliv.

 

DEN STORE MOTOREN ER UTVILSOMT HAVBRUKET

 

Lerøy Midt på Jøstnøya

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN
LERØY MIDT
VERDENS MEST MODERNE FABRIKK I SITT SLAG

 

Sommeren 2018 åpnet Lerøy sin nye fabrikk på Jøsnøya på Hitra. Anlegget har en kapasitet på 70.000 tonn i året (på ett skift), altså all laks som Lerøy Midt produserer i sjø, og mer til. Dette er det første og pr. i dag det eneste anlegget som ikke har ventemerdanlegg, det vil si at all levering av laks foregår med lukket brønnbåtleveranse. Fabrikkarealet er på 10.500 m2 og i tillegg kommer nytt administrasjonsbygg på 2.000 m2. Anlegget har stor filetkapasitet hvor produktet pakkes i returkasser uten is, noe som sparer frakt og er miljøvennlig. Forbruk av ferskvann er redusert med 50% i forhold til «gammel» teknologi, og anlegget henter sjøvann fra Trondheimsleia på 150m dyp, med jevn temperatur hele året. Dette virker positivt inn på varmegjenvinning og nedkjøling og man sparer derved mye energi. Ut over renset prosessvann er det ingen utslipp fra fabrikken. Prosessvannet slippes på dypt vann ute i Trondheimsleia.

 

Lerøy Midt har fremdeles virksomhet også ved den gamle fabrikken i Hestvika.

 

Lerøy Seafood Group er et verdensledende sjømatselskap med røtter tilbake til 1899. Kjernevirksomheten til konsernet er produksjon av laks og ørret, fangst av hvitfisk, videreforedling, produktutvikling, markedsføring, salg og distribusjon av sjømat.  Lerøy har sitt hovedkontor i Bergen, og har fabrikker og salgskontorer over hele verden.  Hver eneste dag leverer de til sammen 4 500 ansatte sjømat tilsvarende fem millioner måltider. Et bredt utvalg av bærekraftige, sunne produkter som leveres til over 80 ulike land.

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN
MOWI REGION MIDT
INTENSJONER OM FABRIKKÅPNING I 2022

 

På Ulvøya har det vært oppdrettsvirksomhet og lakseslakteri siden tidlig på 1970-tallet. Planen var at Mowi skulle bygge nytt slakteri på nabotomta til Lerøy Midt på Jøsnøya i 2016/17. Byggestart har imidlertid blitt utsatt flere ganger, noe ledelsen forklarer med at man ikke har kommet langt nok i forhold til detaljene på teknologisiden. Man ønsker å bygge den mest moderne og fremtidsrettede fabrikken, og ligger dessverre noe etter planen når det gjelder utvikling av prosessutstyr og automatisering. Men nå kan det nærme seg en beslutning ifølge regiondirektør Asgeir Hasund. Målet er å lande mest mulig av detaljplanleggingen til sommeren 2020. Hvis styret deretter fatter en positiv beslutning kan fabrikken stå ferdig på slutten av året 2022.

 

Mowi er et av verdens største sjømatselskaper og verdens største produsent av atlantisk laks. I Norge produseres rundt halvparten av selskapets totale produksjon.  Mowi-eventyret startet i 1964, og siden den gang har selskapet vokst og forandret seg på mange måter. Oppstarten var beskjeden, med noen få pionerer som begynte med fiskeoppdrett i bakgården. I dag er Mowi en global leder på sitt felt, og landets største oppdrettselskap.  Mowi har hovedkontor i Bergen.

 

Bewi og Brødrene Sunde – begge emballasjeleverandører til havbruket – har også kjøpt tomt i Hitra Industripark på Jøstnøya.  Man forventer at en positiv beslutning hos Mowi om å starte bygging vil utløse det samme hos ett av eller begge disse selskapene.  Vi går en spennende periode i møte!

HITRA INDUSTRIPARK OG KYSTHAVN

 

“Øya som ikke ville dø”, det var tittelen på en reportasje i Arbeideravisa i 1969. Den handlet om den da veiløse Jøsnøya, og de fire generasjonene som levde på gårdseiendommen. Det vekket oppmerksomhet at de ikke ville gi seg, de ville ikke slukke lyset og dra for godt.
Og de ble belønnet for å holde ut, i 1984 fikk man svært mye bedre forbindelser til resten av verden. Fergeleiet ble da flyttet til Jøsnøya og dermed ble man «landfast» med Hitra, og ferga tok deg med til fastlandet og den store verden. Og senere har det gått slag i slag. I desember 1994 åpnet kong Harald Hitratunnelen og i oktober 2014 åpnet Hitra Kysthavn. Senere har Hitra Kommune tilrettelagt for en stor industripark – Hitra Industripark – og området har blitt et attraktivt areal for nyetableringer innenfor havbruksrelatert industri.

 

Link til Hitra Kommunes side om Hitra Industripark og Kysthavn, tilgjengelige næringstomter og annen nyttig informasjon for den som vurderer å etablere næringsvirksomhet på Hitra:

 

Hitra Industripark og Kysthavn

 

Kristiansund og Nordmøre Havn er havneselskap for Hitra Kysthavn, link til deres side om havna:

 

Hitra Kysthavn

 

 

Hitra Kysthavn med deler av industriområdet i bakkant

 

TRØNDELAG, «HOME OF NORDIC FLAVOURS» – «EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY 2022»
HITRA, EN STOLT LEVERANDØR AV LOKAL MAT I VERDENSKLASSE

 

 

Laks, krabbe, hvitfisk av mange slag, sjøkreps og kamskjell. Øyregionen har sjømat i verdensklasse og leverer råvarer til noen av verdens aller beste kokker og restauranter. Over 30 av de 65 som fikk Michelinstjerne i 2019 får kamskjell, sjøkreps eller krabbe fra Hitra og Frøya. I tillegg har vi mange prisbelønte produkter fra hjort og villsau, og lokalt produsert ost som til og med har begeistret franske ganer. Alt dette har medført at Hitra og god mat gjerne omtales i samme åndedrag.

 

GÅRDBRUKERNE PÅ HELGEBOSTAD
HITRA GÅRDSMAT, SMAKFULLE OSTER FRA GLADE DYR

 

«Disse gårdbrukerne er glødende interessert i husdyrhold. De gjør en enorm innsats for at husdyra skal ha det godt. De er stolt av yrket sitt og vil være et godt forbilde for andre ved å vise at det går an å bygge opp et meget godt husdyrmiljø ved hjelp av enkle løsninger og egeninnsats.»
Dette er en jurybeskrivelse av de forrige eierne av Hitra Gårdsmat på Helgebostadøya på Hitra. Etter mange års høyt prisbelønnet arbeid med osteproduksjon solgte de i 2019 livsverket til nye, yngre gårdbrukere – som følger i sine forgjengeres fotspor men som også er opptatt av å utvikle driften videre i egen ånd. Vi ser fram til fortsettelsen; både når det gjelder oster og andre produkter som gården vil ha å tilby i årene framover.

 

HELGEBOSTAD HAGEBRUK, ØKOLOGISK GRØNNSAKSHAGE

 

Et lite økologisk hagebruk med rikt innhold på Helgebostadøya ved Kvenvær. Elisa Monsø begynte med grønnsaksdyrking til eget bruk. Nå er firmaet Helgebostad Hagebruk for lengst etablert og hennes råvarer brukes bl.a. på Maemo i Oslo, en av Norges mest eksklusive restauranter.  Vi ser fram til å følge utviklingen og nyte godt av grønnsaker og andre produkter som gården vil ha å tilby i årene framover.

 

KRABBEN, EUROPAS STØRSTE FABRIKK FOR TASKEKRABBE

 

Utgangpunktet for dagens HITRAMAT er det gamle handelsstedet Ansnes, der det helt siden 1700-tallet ble drevet handel med fisk og andre varer. Herfra dro jekter med saltfisk, tørrfisk og klippfisk, og jektene kom tilbake med varer som kystens folk ikke var selvberget med. Hit kom Sivert Fjeldvær i 1905. Mannen fra Fjellværøya drev fiskemottak og handel med fisk. Anton Fjeldvær begynte senere å ta imot krabbe, koke fangsten og selge den til avtakere i Trondheim. I 50-årene begynte Anton Fjeldvær å eksportere levende krabber til Stockholm. Sivert, en av Anton Fjeldværs sønner, gikk i land og startet selskapet HitraMat i ei av bryggene på Ansnes. Her ble fiskmat laget for hånd. «Hitramat på alle fat» ble slagordet. 1988 ble bedriftens populære «Hitraball» kåret til Sør-Trøndelags nasjonalrett. Ennå var krabben bare en bigeskjeft, og krabbesesongen var kort; fra 10. september og et par måneder utover høsten. Etter at Sivert døde, kom dagens Anton Fjeldvær inn som leder. Siden tidlig på 90-tallet har den fine taskekrabben fra Trøndelagskysten (også kalt Hitra-krabben) blitt hovedproduktet i bedriften, og det er krabben som er den viktigste bærebjelken for fabrikken i framtida. I 2002 flyttet bedriften inn i nye tidsriktige lokaler på Hitra Fiskerihavn, i det som i dag er Europas mest moderne fabrikk for taskekrabbe.

 

Krabbetaco med avakadokrem, bakt paprika og mangosalsa
En friskere vri av fredagstacoen med krabbe,avakado og mangosalsa.
Denne og mange flere deilige oppskrifter med krabbe på:

HJORT OG VILLSAU, NORDEUROPAS TETTESTE HJORTESTAMME

 

I tillegg til den ville hjortestammen satses det på hjorteoppdrett og villsauhold på vekstbedriften DALPRO. Hjorteoppdrettet er fordelt på tre lokaliteter på Hitra med til sammen rundt 250 hjort. I tillegg kommer villsauene. Råvarene til Dalpro Gårdsmat hentes fra egen besetning og ved kjøp av villhjort og villsau fra regionen. Kjøttet kommer fra Frøya og Hitra og er laget på naturens premisser. Villsau og hjort beiter i lyng, urter, gress, einer, løvkratt og tang året rundt. Det frie liv, klimaet og øyenes flora tilfører en unik smak av vill natur. Ved forhåndsavtale kan man være med på foring av hjort og villsau.

 

HITRAHONNING

 

Birøkting har fått en fornyet interesse i øyregionen, og nå er den utmerkede Hitrahonningen til salgs hos Dalpro Gårdsmat. Røsslyng gir en helt særmerket og velsmakende honning, lynghonning er et velkjent begrep. Når lynghonningen også inneholder honning fra klokkelyng, blir det en fantastisk blanding. Røsslyngen har den helt dominerende smaken, men den krystalliserer seg lett. Klokkelyngen gjør at blandingen blir mer smørbar.

LAKSEN, LAKSEOPPDRETTETS VUGGE

 

Det var en gang to brødre som hadde en god ide. Som de første i verden startet de havbruk av atlantisk laks, like utenfor Hitra. Brødrene Ove og Sivert Grøntvedt satte i 1970 ut 20.000 laksesmolt, i det som blir regnet som verdens aller første lakseanlegg. 50 år senere har Hitra og Frøya blitt et av verdens største oppdrettssteder for laks. Grunnen til det er de helt spesielle havstrømmene. Her møter Golfstrømmen fra sør den kalde sjøen fra nord i Barentshavet, og det gir relativt stabil og optimal temperatur for oppdrett av atlantisk laks. Optimal temperatur gir forhold som laksen stortrives i, og i kombinasjon med god kunnskap og moderne teknologi slaktes laks av ypperste kvalitet året rundt.

NASJONALT HAVBRUKSJUBILEUM

Den 28. mai 1970 ble den første laks, med kommersiell drift slik vi kjenner i dag, satt i sjø i Laksåvika på Hitra. Pionerene satset gård og grunn, pantsatte det meste av verdier. De møtte enorme utfordringer, falt og tok fatt på ny. 50 år etter er vi best i verden takket være deres tro, vilje og mot. Hitra kommune, Sjømat Norge og Kystmuseet i Trøndelag har invitert til et nasjonalt jubileum på Hitra 28. mai 2020.  Dette arrangementet ble avlyst p.g.a. koronapandemien, ny dato er satt til fredag 28. mai 2021.  Denne kvelden blir for spesielt inviterte gjester.  Vi vil at også «folk flest» skal kunne være med på feiringen, derfor gjentar vi arrangementet dagen etter.  Til denne festen vil det bli solgt billetter.  Mer informasjon vil bli offentliggjort så snart den foreligger.

Hitra Næringsforening bidrar til arrangementet ved å lede den lokale gruppen for mat, drikke, overnatting, sightseeings og intern transport.

 

HYTTE- OG REISELIV

 

Hitra er Trøndelagskystens største hytte- og reiselivskommune. Lokalt koordinerer Hitra Næringsforening felles aktiviteter innenfor dette området i HITRA REISELIVSFORUM, videre har vi valgt å knytte oss til Visit Trondheim som destinasjonsselskap og Trøndelag Reiseliv på fylkesplan.
Hitra Næringsforening har ansvaret for den offisielle nettsiden for turistinformasjon for Hitra, visithitra.com. Her finner både hyttefolk, turister og også fastboende informasjon om overnatting, spisesteder, aktiviteter, turforslag m.m. Du finner også Visit Hitra på Facebook og Instagram.

 

Link til siden:

Visit Hitra

 

BYGG/ANLEGG/ENTREPRENØR

 

Dette er en voksende bransje i øyregionen Hitra og Frøya, med flere store oppdrag gjennomført og på trappene. Av de som er avsluttet kan vi nevne Lerøy Midt sin fabrikk på Jøstnøya som åpnet sommeren 2018 og Hitra Vindpark II som avsluttes våren 2020. I tiden framover er det store forventninger om nye store oppdrag knyttet til utviklingen av Hitra Industripark og Kysthavn. I tillegg jobbes det kontinuerlig med utviklingen av Fillan som kommunesenter og med boligbygging både i Fillan og i grendene.
Hitra Næringsforening jobber med å etablere et forum også for denne bransjen, så langt har følgende bedrifter knyttet seg til foreningen:
EL-KONSULT, ELEKTRO-TEAM, ZIP ELEKTRO, HITRA BYGG & BETONG, HITRA ANLEGGSERVICE, KYSTBYGG HITRA, KN ENTREPRENØR, INGENIØR ROAR SIVERTSEN, KYSTPLAN, ON ARKITEKTER

Det er på planen at FORUM FOR BYGG/ANLEGG/ENTREPRENØR skal være på plass i.l.a. første halvår 2020.

 

HANDEL OG SERVICE

 

De store hjørnestensbedriftene er helt avgjørende for lokalsamfunnet, men det er også de små og mellomstore i alle bransjer. De som er leverandører til de store og de som styrker bostedsattraktiviteten og gjør at folk søker på våre ledige jobber, og slår seg ned på øya – alene eller med sine familier. Derfor er Hitra Næringsforening engasjert i utviklingen av Fillan som et aktivt og attraktivt kommunesenter med bredde og kvalitet i handel og service, og vi koordinerer felles aktiviteter innenfor dette området i samarbeidsforumet TRIVELIGE FILLAN.

Hitra Næringsforening anser det også som viktig å opprettholde nærbutikkene i grendene og å gjøre det enkelt for kundene å få kjøpt lokale råvarer og produkter.

 

Link til sider med mer informasjon:

 

Handel og service i Fillan

 

Nærbutikker i grendene

 

Lokal mat og drikke

 

 

1: Hjorten Kjøpesenter
2: Hjorten Hotell
3: HitraTorget Kjøpesenter
4: Biblioteket og Pizzeria Natali
5: Fagmøbler, Mediahuset, Frivilligsentralen, Sparebank 1 SMN, Eiendomsmegler 1
6: Europris
7: Sylvi’s Beauty
8: Power, Byggtorget Ide, Thai Station Fillan
9: Hitrahallen med sport, trening, svømmehall, bowling og solarium
10: Hitra Rådhus
11: Fillan barne- og ungdomsskole
12: Guri Kunna videregående skole og Hitra Tannklinikk
13: Hitra Helsestasjon
14: Sentrumsgården med NAV, Hitra Taxi mm
15: Hemne Sparebank, Aktiv Eiendomsmegling
16: Ladestasjon for el-biler; 2 vanlige og 2 hurtigladere
17: Ca. 200 m lengre bort i gata; Kystmuseet med turistinformasjon samt Alfo utstyrsbutikk

Rema 1000 ligger på «baksiden» av Hitratorget.  Rett over gaten, ved drivstoffpumpene ligger Trimfit.

 

Leve

Hf Jobb

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

HF Jobb

Skape

Karriere

Få et innblikk i mulighetene som finnes på Hitra og Frøya med Karrieremagasinet. Gode historier om rekruttering, kompetansejakt, behov for arbeidsfolk, veivalg og gode råd.

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.