Trykk her for fra medlem til medlem

Hitra næringsforening

Informasjon vedrørende korona 

Her vil vi legge ut oppdatert informasjon og linker i forbindelse med Korona-situasjonen som kan være nyttig for deg som næringsdrivende på Hitra.

 

Organisering av arbeidet med å støtte det lokale og regionale næringslivet


Beredskapsteam for næringslivet

Ukentlige møter fra starten i mars, deretter annenhver uke, foreløpig avsluttet før sommeren.  Teamene møtes igjen i siste halvdel av august for en vurdering av situasjonen.

  • Næringsalliansen for Trøndelag:  i overkant av 30 næringsforeninger og til sammen mer enn 5000 medlemsbedrifter.
  • Beredskapsteam for næringslivet på Hitra og Frøya:  med representanter for næringsorganisasjonene, kommunene, bankene, NAV, Blått Kompetansesenter og Næringshagen i Orkdalsregionen.

Næringsforeningens dokument til Hitra kommune

Mars 2020 – Korona innspill til Hitra Kommune_ (003)

 

Ekstaordinære styremøter

Styret i Hitra Næringsforening har hatt 2 ekstraordinære og utvidete styremøter i.f.m. Koronapandemien.  Her har også ordfører og kommunedirektør deltatt.


KONTINUERLIG OPPDATERT INFORMASJONSSIDE HER PÅ HNF’S NETTSIDE

 


Kartlegging av konsekvenser for næringslivet på Hitra og Frøya

Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum har gjennomført en spørreundersøkelse blant bedrifter på begge øyene, del 1 i slutten av mars og en oppfølgende del 2 i midten av mai. Rapporten basert på undersøkelsen gir oss en nyttig innsikt i status i starten av krisen og forventninger hva gjelder framtiden.  Link til rapporten:

Rapport fra spørreundersøkelse mai 2020, Hitra og Frøya

Informasjon fra REGJERINGEN
regjeringen.no

Informasjon fra HITRA KOMMUNE
hitra.kommune.no

Informasjon fra INNOVASJON NORGE
innovasjonnorge.no

Informasjon fra FOLKEHELSEINSTITUTTET
fhi.no

Informasjon fra FYLKESKOMMUNEN
trondelagfylke.no

Informasjon fra NHO REISELIV
nhoreiseliv.no

TA KONTAKT MED REGNSKAPSFØRER OG BANK

Det er veldig viktig at bedrifter med økonomiske utfordringer sørger for å ha kontinuerlig god oversikt over bedriftens økonomiske situasjon og ikke nøler med å  ta kontakt med regnskapsfører og bank slik at man sammen kan se på muligheter og finne gode løsninger. De hjelper deg med å få oversikt over mulighetsrommet for din bedrift, med å finne de nødvendige tall og bilag og fylle ut søknadsskjemaer. Be om hjelp i tide!


SPAREBANK 1 SMN

Kontaktperson i SpareBank1 SMN næringsliv Hitra og Frøya
Bjørg Rabben, bjorg.rabben@smn.no 91799820


HEMNE SPAREBANK

Ta direkte kontakt med din rådgiver eller ring 72 45 07 00, ta kontakt på e-post post@hemnesparebank.no eller pr. melding i nettbank/mobilbank.


ADMENTO REGNSKAP

Ta direkte kontakt med din rådgiver eller ring 40 55 54 00, ta kontakt på epost post@admento.no.


KL REGNSKAP

Ta direkte kontakt med din rådgiver eller ring 72 44 19 80, ta kontakt på epost hitra@kl.no.

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.