Hitra Næringsforening

Kort informasjon om øya vår og hvordan du kommer deg hit

OM ØYA

 

Navnet Hitra kommer av det gammelnorske havnet Hitr, som betyr «splittet fra fastlandet».

Hitra ligger i Trøndelag Fylke, ved utløpet til Trondheimsfjorden. Hitra er den største øya i Norge sør for Vesterålen og den 8. største øya i Norge.

 

1. januar 2020 innebærer en historisk begivenhet. Hitras kommunegrenser i sør blir flyttet og kommunen blir større. En liten bit av Fastlands-Norge, de nordlige delene av Snillfjord, blir en del av øykommunen Hitra. Dette gjelder Kongensvoll og Vingvågen, Valslag og Vågan, Sunde og Hemnskjela.

 

Administrasjonssenter: Fillan
Areal: ca. 920 km2
Høyeste punkt: 526 moh – Blåfjellet ved Vingan
Største vann: Laugen ved Kvenvær
Fylkesveier: 251 km
Kommunale veier: 60 km

 

Fillan sin historie i nyere tid starter med at Hitra ble en kommune i 1964, da ble de fire kommunen Kvenvær, Hitra, Fillan og Sandstad sammenslått til en kommune med kommunesenter i Fillan. Etter sammenslåingen ble det bygget nytt herredshus for kommunen i Fillan, bygget sto klart i oktober 1966.

 

Øya er omgitt av mer enn 3200 øyer, holmer og skjær og på øya er det rundt 7000 innsjøer.

 

Hitra er forbundet med nabo-øya Frøya med undersjøisk tunnel. Det tar 30 minutter å kjøre fra det ene kommunesenteret til det andre.

 

 

OM FOLKET

Øya har vært befolket sammenhengende siden steinalderen.

Befolknings-antall pr. 1.1.20: 5026
Av dem har mer enn 25 % innvandrerbakgrunn (arbeidsinnvandring i.f.m. havbruket).

 

Link til Hitra Kommunes nettsider:

 

HITRA I TALL, befolkning

 

Naboøya Frøya har litt i overkant av 5000 innbyggere, også her er det et flerkulturelt samfunn som følge av stor arbeidsinnvandring til havbruket.

 

Som kystfolk flest er vi positivt nysgjerrig på fremmede og trives med å være vertskap.

HVORDAN KOMME SEG TIL HITRA

 

For å besøke oss kan du ta deg hit sjøveien med Kystekspressen som går mellom Trondheim og Kristiansund, eller langs Fylkesvei 714 fra Orkanger og gjennom en av verdens dypeste undersjøiske tunneler, Hitra-tunnelen, som går 265 meter under Trondheimsleia.

Du ankommer Hitra enten opp av Hitratunnelen eller til vår hurtigbåt-terminal på Sandstad/Jøstnøya. Da er du like i nærheten av Hitra Industripark og Kysthavn. Selv om du kommer i bil anbefaler vi en tur innom hurtigbåt-terminalen der du kan finne en utstilling om moderne havbruk, informasjon om Hitra, Kafe Sjøsprøyt og fiskeferieoperatøren Hitra Turistservice.

Med bil eller buss

Fra Trondheim, kjør E39 retning Orkanger.

Fra Øst- og Sør-Norge, følg E6 til Berkåk. Følg RV700 fra Berkåk til Orkanger.

Fra Orkanger, følg FV714 skiltet Hitra. Undersjøisk tunnel til både Hitra og Frøya.

Bussruter til og fra Hitra og Frøya www.atb.no
Rute 320 Trondheim-Orkanger-Hitra-Frøya

Med båt

Fast hurtigbåtforbindelse fra Trondheim og Kristiansund til Hitra og Frøya og øyrekka utenfor

Rute 800 Trondheim-Brekstad-Hitra-Kristiansund, AtB_Linje800-805_v2_150821.xlsx
Rute 820/825 Dyrøy-øyrekka og fergerute Frøya-øyrekka

For dere som kommer med egen båt, se avsnitt i www.visithitra.com om «aktiviteter til lands og til vanns, båtutleie og gjestehavner».

Med fly

Nærmeste internasjonale flyplass er Trondheim Lufthavn Værnes. I tillegg har Air Leape flere daglige avganger Ørlandet/Brekstad – Gardermoen.

Hitra og Frøya er forbundet med en undersjøisk tunnel. Det tar ca. 30 minutter å kjøre fra Fillan kommunesentrum på Hitra til Sistranda kommunesentrum på Frøya.

Fakta om reisetid

• Værnes flyplass-Trondheim med buss 30 minutter
• Trondheim-Hitra med bil 2 timer
• Trondheim-Hitra med hurtigbåt 1 time 40 minutter
• Kvernberget flyplass-Kristiansund med buss 10 minutter
• Kristiansund-Hitra med hurtigbåt 1 time 40 minutter
• Kristiansund-Hitra med bil 3 timer 30 minutter
• Ørlandet/Brekstad-Hitra med hurtigbåt 40 minutter

 

Følg linken til kommunens turistinformasjonsside www.visithitra.com ved å trykke til bildet.

SMÅ UNIKE HISTORIER OM ØYA VÅR


FISKARBONDEN

Man hadde gjerne et lite småbruk med ei ku eller to, og i tillegg dreiv man sjøen. Slik var det også på Hitra. Nordpå er ofte denne betegnelsen brukt på kvinnfolka som var heime og stelte. Uansett, denne måten å livberge seg på ga en mangeartet kompetanse.
Du kunne noe om husdyrhold og å dyrke jorda, og du kunne dette med bruk av båt og det å ha redskaper i sjøen. I dag er det lett å se at denne realkompetansen antakelig er kjernen i forklaringen på hvorfor man har lykkes med den nye næringa på kysten – husdyrhold i sjøen – fiskeoppdrett.

 

DET NORSKE HAVBRUKETS VUGGE

Hitra er i konstant og stor endring. Det startet ved at fiskarbonden utviklet sin næring til husdyrhold i sjøen. Kua og grisen i fjøset er i stor grad skiftet ut med laksen i merder. Modige folk så behovet for omstilling, og som kystfolk er kjent for; de la ut på seilas i ukjent farvann. Og det skjedde her. Det som i dag betegnes som det norske havbrukseventyret startet i den små her på Hitra for 50 år siden i 2020. I dag er det blitt en stor og svært lønnsom industri både her på Hitra og i mange andre kystkommuner.

 

KOMMUNEDELINGER OG -SAMMENSLÅINGER

Hitra Kommune ble etablert i 1837 og fram til 1877 var også Frøya en del av denne kommunen. I 1886 ble kommunen delt på nytt i to, og da til h.h.v. Hitra og Fillan Kommune. I 1913 og 1914 ble det ytterligere oppdelinger til to nye kommuner som fikk navnene Sandstad og Kvenvær.  Dagens kommune var deretter delt i fire fram til 1964, da man igjen ble samlet til en kommune.  Fra 1. januar 2020 er deler av gamle Snillfjord Kommune innlemmet i Hitra Kommune, som en del av den pågående kommunereformen.

 

 

HANDEL PÅ KYSTEN

Hitra lå fra gammelt av midt i smørøyet for handelen mellom Bergen og Nord-Norge.  Kjøpmennene reiste, de var på ferd, gjerne på sjøveien.  På 1600-tallet etablerte de handelssteder, mange på øyer, nes og i viker.  De eldste på Hitra var Rørøya utenfor Kvenværet og Valan like øst for Dolmøya.  Sistnevnte ble forløperen til det mest kjente handelsstedet på vår del av kysten – Handelsstedet Hopsjø, bygget opp på 1800-tallet.

 

 

HESTNES KVALSTASJON

Den kom i drift i 1926 og virksomheten holdt fram til 1962.  Med sitt store behov for sesongarbeidere var kvalstasjonen datidens viktigste arbeidsplass i øyregionen.  Kvallbåten «Femern» fra Hestnes fanger i 1947 utenfor Titran den største kval som noen gang er tatt på den nordlige halvkule.  Det var en blåkval på 93 tonn, noe som tilsvarer kjøttvekta til ca. 1200 voksne mennesker.

 

 

HITRA-AKSJONEN

I 1975 gikk bønder på Hitra i spissen og nektet å betale skatt, som en protest mot de dårlige rammebetingelsene landbruket hadde hatt over lengre tid.  Aksjonen fikk stor nasjonal oppmerksomhet og førte til en bedring av norsk landsbruks vilkår gjennom en opptrappingsplan. I Hans Rotmos sang heter det «Bønder fra Hitra, Leksvik og Lom – Hølonda, Vågå og fleir kan kom.  Og sveis sæ isammen i rettferdig streik.  Bøndra bli sterke, staten bli veik.»

 

 

FASTLANDSSAMBANDET

Juli 1992: Ny vei og ny bru til Fjellværsøya åpnet
Desember 1994: Hitra-tunnelen åpnet
Juni 2000: Frøya-tunnelen åpnet
Bompengeandelen ble innbetalt «før tida» og i ettertid er prosjektene og finansieringa blitt kalt en av Norges mest suksessfylte bompengeprosjekter.

 

HITRA VINDPARK

Ligger på Eldsfjellet, 314 moh.  Del 1 åpnet med 24 vindmøller i 2004.  I årsskiftet 2019/2020 åpnet del 2 med 26 nye vindmøller.  Samlet leverer Hitra Vindpark strøm til 60 000 mennesker tilsvarende 12-13 ganger Hitras fastboende innbyggere.  Vi bidrar dermed vesentlig til «det grønne skiftet».

 

BRUA TIL DOLMØYA

Den 99 m lange «Vettastraumbrua» ble åpnet i november 1959.  Dermed var Dolmøya «landfast» med hovedøya Hitra, noe som ble feiret med både bilkortesje over og båtparade under denne første brua over Dolmsundet.  Etter mange år med stridigheter om en såkalt «rett fram løsning» i Dolmsundet, så hjalp blant annet et hekkende hubropar til med en slik traseavklaring og ny bru ble åpnet i juni 2016.  Dette er ei bru på hele 462 m, og den har fått navnet «Dolmsundbrua».

 

FILLAN

Dette ble kommunesenteret i den nye og sammenslåtte «storkommunen» i 1964.  Et typisk kompromiss, basert på den geografiske beliggenheten.  På midten av 1990-tallet ble Fillan av media omtalt som «ett av fylkets styggeste…».  Kommune og næringsliv ble i 1999 enige om å satse, og utarbeidet en fireårsplan hvor det bl.a. het at man skulle få kjøpt både «polsprit og rompesprit» i Fillan innen 2004.  Apoteket kom i 2002 og vinmonopolet i 2003.

Oppleve

Hf Kalenderen

Vi har en kystnatur vi kan leve av, et samfunn vi trives i, utfordringer som bringer oss fremover og en stolthet som smitter. Et liv her gjør deg kanskje til den du vil være. Vi har mye å gi, og et ønske om å dele. Det er derfor vi vil minne deg på at Hitra er her – når du vil.

HF Kalenderen

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.