Hitra Næringsforening

Bli kjent med oss

NÆRINGSFORENINGENS HOVEDMÅL (VISJON)

HITRA SKAL, SAMMEN MED FRØYA, VÆRE DEN LEDENDE REGIONEN PÅ NORSKEKYSTEN
for de som ønsker å høste, leve, oppleve, skape og smake
Her skal det være godt å leve og godt å komme på besøk, vi skal levere god kvalitet i alle ledd og være ærlige og autentiske.

 

HVEM ER VI OG HVA ER VÅR ROLLE?

 

HNF er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Dette utvirkes gjennom ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet og blant næringsaktørene på Hitra. Foreningen har en daglig leder ansatt i 100% stilling, og personalkostnader samt aktiviteter blir finansiert ved medlemsavgift, prosjekt- og deltakerfinansiering og partnere.

I 2021 hadde foreningen 83 betalende medlemmer, målet er å runde 90 i 2022, 100 i 2023 og 125 innen utgangen av 2025.

HNF ble stiftet i 1982 og vil feire 40 års jubileum i 2022.

Foreningen har et godt samarbeid med Frøya Næringsforum, noe vi ønsker å beholde og utvikle videre.

Foreningen er en del av samarbeidsforumene «Næringsforeningene i Trøndelag Sør-Vest, lakseregionen» og «Næringsalliansen i Trøndelag» samt Blått Kompetansesenter med Næringshagen for Hitra og Frøya.

STRATEGI

 

I mars 2022 samlet vi styre og partnere til en strategisamling hvor våre retningslinjer for de nærmeste årene ble utmeislet.  I dette strategidokumentet har vi holdt oss til de samme prioriterte satsingsområdene som i Strategisk Næringsplan for lakseregionen, dog med våre egne underpunkter.

 

KOMMUNIKASJON

 

Hitra Næringsforening skal være en aktiv og profesjonell deltaker i den strategiske kommunikasjonen om og fra Hitra med fokus på alle de tre aksene bedriftsattraktivitet, bostedsattraktivitet og besøksattraktivitet.

Våre digitale kommunikasjonsplattformer:

(Hitra Næringsforening er ansvarlig for utvikling, innholdsproduksjon og oppdatering.)

www.hitranårduvil.no/hitranaeringsforening
Om foreningen
Nettside og Facebook

www.hitranårduvil.no/profilprogram
Om profilprogrammet
Nettside


www.visithitra.com
Kommunens offisielle turistinformasjonsside
Nettside/Facebook/Instagram

www.boihitra.no
Om Hitra som etablerings-, bo- og arbeidssted
Nettside/Instagram

VÅRE STYRINGSORD I VERDISETT OG KOMMUNIKASJON
STOR, RAUS, TILGJENGELIG, KONTRASTFYLT

STOR

Ei STOR øy med god plass til å tenke stort. Naturen er storslått, himmelen høy og været voldsomt. Et samfunn stort på havbruksnæring med hele verden som markedsplass.

RAUS

Vi lever i et spennende, flerkulturelt samfunn med stadig flere tilflyttere og mange besøkende. Vi bestreber oss på å være et RAUST samfunn med plass til alle og rom for dem som vil satse.

TILGJENGELIG

Med stadig bedre infrastruktur og en strategisk plassering midt i leia er Hitra TILGJENGELIG; attraktiv, åpen og levende hele året – både for fastboende og besøkende.

KONTRASTFYLT

Hitra er KONTRASTFYLT – stor og liten, hav og land, et småsamfunn med internasjonalt preg og global tilknytning, sterke farger og skiftende vær. Vi er innadvendt og utadvendt på samme tid -noe helt utenom det vanlige og samtidig befriende vanlig.

KONKRETE ARBEIDSOPPGAVER

 

• Være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige. En stemme i næringspolitikken.
• Være næringslivets representant i kommunale prosesser med vekt på Strategisk Næringsplan for Hitra Kommune.
• Være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.
• Kommunikasjon. Etablere tiltak og skape aktiviteter som profilerer og markedsfører næringslivet i kommunen.
• Representasjon, synliggjøring, omdømmebygging.
• Samle næringslivet. Skape møtearena og bransjefora – legge til rette for nettverksbygging.
• Bidra til å videreutvikle Hitra som reisemål.
• Bidra til å videreutvikle Fillan som kommunesenter.
• Skape link mellom skole (utdanning), næringsliv og kommune.
• Være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser innen infrastruktur som vei, båt, ferje, bredbånd og øvrige kommunale, fylkeskommunale og statlige tilbud.
• Bidra aktivt og positivt til et godt samarbeid mellom Hitra Næringsforening og Hitra Kommune og andre det er naturlig og viktig å samarbeide med.
• Generell beredskap for Hitra Kommune.

ÅRSMELDING FOR HITRA NÆRINGSFORENING I 2022

 

 

JUBILEUMSHEFTE TIL 40 ÅRS JUBILEET FOR HITRA NÆRINGSFORENING I 2022

 

 

ÅRSMELDING FOR HITRA NÆRINGSFORENING 2021

 

 

Møteoversikt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ingen kommende møter

Vis flere
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ingen kommende møter

Vis flere

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Visjon
Rolle
Strategi
Kommunikasjon
Oppgaver
Møteoversikt
Dokumenter

Om næringslivet

HF jobb
boihitra.no

Om medlemskap

Styret
Betingelser
Medlemsavgift
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer

Om Hitra

Om øya
Om folket
Hvordan komme hit
Små historier
HF kalenderen
Visit Hitra

Samarbeid og nettverk

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Aktuelle nettsider
Produksjoner i regi av foreningen

Hitra Næringsforening

Tilbake til forsiden

Historie

Partnere

Medlemsfordeler

Aktualiteter og møter