Hitra Næringsforening

Bli kjent med oss

FORMÅL

Hitra Næringsforening er en frittstående og selvstendig interesseorganisasjon som har som formål å fremme næringsutvikling i Hitra kommune og slik bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende foretak og et bedret grunnlag for nyetableringer. Vi engasjerer oss på alle de tre relevante områdene; bedrifts-, bo- og besøksattraktivitet.  Dette gjøres ved ideskapende, initiativtakende og koordinerende virksomhet både mellom kommunen og næringslivet, skole/utdanning og næringslivet og blant næringsinteressene på Hitra.  Hitra Næringsforening finansieres av og arbeider for sine medlemsbedrifter, til det beste for hele Hitrasamfunnet.

Foreningen har i dag ca. 80 medlemsbedrifter og har 1 ansatt, daglig leder Randi Storsve Lundquist, i 100 % stilling.

ARBEIDSOPPGAVER

 

• Være kontaktpunkt mellom næringsliv og det offentlige. En stemme i næringspolitikken.
• Være næringslivets representant i kommunale prosesser med vekt på Strategisk Næringsplan for Hitra Kommune.
• Være høringsinstans i kommunale saker av betydning for næringslivets interesser.
• Kommunikasjon. Etablere tiltak og skape aktiviteter som profilerer og markedsfører næringslivet i kommunen.
• Representasjon, synliggjøring, omdømmebygging.
• Samle næringslivet. Skape møtearena og bransjefora – legge til rette for nettverksbygging.
• Bidra til å videreutvikle Hitra som reisemål.
• Bidra til å videreutvikle Fillan som kommunesenter.
• Skape link mellom skole (utdanning), næringsliv og kommune.
• Være en aktiv pådriver for næringslivets rammebetingelser innen infrastruktur som vei, båt, ferje, bredbånd og øvrige kommunale, fylkeskommunale og statlige tilbud.
• Bidra aktivt og positivt til et godt samarbeid mellom Hitra Næringsforening og Hitra Kommune og andre det er naturlig og viktig å samarbeide med.
• Generell beredskap for Hitra Kommune.

Se møteoversikt lenger ned på siden.

AKTIVITETER

 

P.g.a. koronapandemien er det store endringer i planene for 2020.  Oppdatert pr. 3.8.20.

Styremøter – 9. januar, ekstraordinært 16. mars og 3. april, 22.  juni med nytt styre + september + november
Årsmøte – 15. juni
Styredeltakelse – Hitra Industripark og Kysthavn


Temamøter høst 2020 og vinter 20-21:
«Korona, status, prognoser og tiltak for lokalt næringsliv»
«Revitalisering av profilprogrammet Hitra når du vil»
«Strategi næringsutvikling og boligbygging»
«Bærekraft generelt, bygg/anlegg/entreprenør spesielt»
«Hitra Industripark og Kysthavn»
«Næringsplanen» – samarbeid med Hitra Kommune


Hitra Reiselivsforum:
Hitra Næringsforening utarbeidet før sommeren plan og budsjett for en markedskampanje for Hitra som feriedestinasjon, rettet mot det norske markedet og spesielt Midt-Norge.  Vi søkte Hitra Kommune om finansiell støtte til å gjennomføre kampanjen.  Søknaden ble godkjent og vi fikk kr 300 000,- fra kommunen.  Noe av beløpet er avsatt til en kampanje for høst/vintersesongen rettet mot forretningsreisemarkedet.  Kampanjen i sommer blir gjennomført i samarbeid med Frøya Næringsforum, som også fikk kr 300 000,- for sin kommune.

Nedenfor finner du noen av elementene i kampanjen.  Alle filmene og produksjonene vi lager finner du under eget avsnitt kalt «Linker».

Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum starter sammen arbeidet med strategiplan for reiseliv i øyregionen i.l.a. august/september.

 

Diverse:

August/september –  kommunikasjonsstrategi, kampanjeproduksjon (bedrifts- og bostedsattraktivitet)

September/oktober – bedriftsbesøk

AKTIVITETER

 

Arrangement:

16. september – Åpning av Hitra Vind II på Eldsfjellet (HNF koordinerer for Statkraft)

 

Skole/utdanning:

3. mars – Foreldre/elevmøte 9. klasser Fillan Skole – næringslivet
HNF ansvarlig fra næringslivets side (årlig arrangement)

 

Trivelige Fillan:
Alle arrangementer vår og sommer ble avlyst p.g.a. Koronapandemien.
Julegrantenning og Julehelg i Fillan vil bli gjennomført som vanlig i desember.

 

NB Aktiviteter knyttet til korona – link til egen side HER

 

Utbedring av Frøyatunnelen (og deretter Hitratunnelen):

I henhold til EU’s sikkerhetsforskrift for tunneler er det gjennomført en risikoanalyse for Frøyatunnelen. Analysen viser at tunnelen er en risikoutsatt tunnel som har behov for omfattende tiltak for å få et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Fylkeskommunen er pålagt å utføre tiltakene, hvis så ikke skjer vil konsekvensen være at tunnelen stenges. Fylkeskommunen har planlagt å gjennomføre oppgraderingen av tunnelen i perioden juni 2021 – desember 2022.

 

Randi Lundquist i Hitra Næringsforening deltar i ressurs/referansegruppen for det lokale næringslivet sammen med Torill Pettersen i Frøya Næringsforum og representanter for bedriftene og kommunene.  Næringsforeningene gjennomførte i juni en spørreundersøkelse blant de lokale næringsaktørene.

 

Innledning til temamøte (i etterkant av årsmøtet) 15.6. v/Randi Lundquist finner du HER

 

Rapport fra spørreundersøkelsen blant de lokale næringsaktørene finner du HER

SOMMERKAMPANJEN 2020
FILMER PÅ FACEBOOK OG INTERNET

Ansnes Brygger

Hopsjø

Knarrlagsund

Kvenvær

Dalpro

Junisommer

Hjortesommer

Sommerfilmen 2020

SOMMERKAMPANJEN 2020
FELLES LANDINGSSIDE FOR HITRA OG FRØYA

 

https://www.trondelagskysten.no/

ÅRSMELDING FOR 2019

Årsmøtet ble utsatt fra mars til juni p.g.a. koronapandemien.
Møtet ble gjennomført 15.6.20 på Hjorten Hotell, følg linken nedenfor til årsmelding, årsregnskap og protokoll.

Årsmelding 2019 HNF, med protokoll fra årsmøtet 15. juni 2020

VÅRE STYRINGSORD I VERDISETT OG KOMMUNIKASJON
STOR, RAUS, TILGJENGELIG, KONTRASTFYLT

 

Ei STOR øy med god plass til å tenke stort. Naturen er storslått, himmelen høy og været voldsomt. Et samfunn stort på havbruksnæring med hele verden som markedsplass.

 

Vi lever i et spennende, flerkulturelt samfunn med stadig flere tilflyttere og mange besøkende. Vi bestreber oss på å være et RAUST samfunn med plass til alle og rom for dem som vil satse.

 

Med stadig bedre infrastruktur og en strategisk plassering midt i leia er Hitra TILGJENGELIG; attraktiv, åpen og levende hele året – både for fastboende og besøkende.

 

Hitra er KONTRASTFYLT – stor og liten, hav og land, et småsamfunn med internasjonalt preg og global tilknytning, sterke farger og skiftende vær. Vi er innadvendt og utadvendt på samme tid -noe helt utenom det vanlige og samtidig befriende vanlig.

 

Møteoversikt

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Ingen kommende møter

Vis flere
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Årsmøte i Hitra Næringsforening

Årsmøte i Hitra Næringsforening

15. juni – 18:00 - 15. juni – 20:30

Hjorten Hotell HitraFillanHitra,7240 Kart Årsmøte...

Årsmøte HNF mandag 15.06.20 kl. 18.00

Som følge av smittevernhensyn i.f.m. koronapandemien måtte vi utsette årsmøtet i Hitra Næringsforening, opprinnelig planlagt avholdt 24. mars. Nå er ny dato satt, og vi har gleden av å invitere til årsmøte 15. juni kl. 18.00 på Hjorten Hotell, møterom Tonningen i 5. etasje.

18.00-19.15 Årsmøtesaker

1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsmelding med regnskap og balanse pr. 31.12.19
6. Fastsettelse av styrets honorar for 2020
7. Fastsettelse av medlemskontingent/avgift for 2020
8. Budsjett for 2020
9. Valg av styre og valgkomite

19.15-20.30
Tema «Oppgradering av Frøyatunnelen» iht tunnelsikkerhetsforskriften

Fylkeskommunens tidsplan f.o.m. juni 2020:
Juni 2020: dialogmøter med kommune og næringsliv, anslag basert på valgt løsning
Juni 2020-februar 2021: prosjektering/tilbudsgrunnlag
Juni 2020-september 2020: anskaffelse totalentreprise
September 2020-juli 2022: prosjektering/byggetid
Februar 2021-mai 2021: anskaffelse
Juni 2021-desember 2022: bygging

(Rett etter at Frøyatunnelen er ferdig oppgradert starter arbeidet med Hitratunnelen.)

Fylkeskommunens foreløpige forslag til gjennomføring av trafikkavvikling:
Nattestengt 12 timer hver natt
3-4 gjennomslepp ved faste kolonne-tider på dagtid

Informasjon v/Hitra Næringsforening, ressursgruppen som er nedsatt for å koordinere næringsaktørenes interesser i saken og Hitra Kommune. Det vil bli satt av tid til spørsmål og innspill.

Det vil bli servert tapastallerken basert på lokale råvarer.
Pris for medlemmer kr 150,- pr. person.
Pris for ikke medlemmer kr 300,- pr. person.
Mineralvann, vann, kaffe.
Faktura sendes ut på forhånd.

NB! PÅMELDING til post@hitra-naeringsforening.no snarest og SENEST TORSDAG 11. JUNI.
Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut ila uke 24 på www.hitra-naeringsforening.no.

NB! Antallet er begrenset til 50 personer.

Randi Storsve Lundquist
Daglig leder, Hitra Næringsforening
Mobil 979 00 323
... Vis merVis mindre

5 interessert  ·  2 skal
Frokostmøte

Frokostmøte

15. august – 08:00 - 15. august – 10:30

Hotell Frøya AsRådhusgata 10Sistranda,7260 Kart DIGITALISERING ...

DIGITALISERING AUTOMATISERING OG ROBOTISERING
5 G
HVA SKJER OG HVORDAN KOMME IGANG?
... Vis merVis mindre

22 interessert  ·  13 skal
Næringsplanmøte med Kommunestyret

Næringsplanmøte med Kommunestyret

25. september – 16:00 - 25. september – 20:30

Hjorten Hotell HitraFillanHitra,7240 Kart FOR ...

FOR NÆRINGSAKTØRER I HITRA KOMMUNE
TIRSDAG 25. SEPTEMBER PÅ HJORTEN HOTELL HITRA
Hitra Kommune byder på middag i restauranten kl. 16.00.
Møtet starter kl. 17.00, i møterommet i toppetasjen. Dette er et omfangsrikt tema så vi regner med å holde på til kl. 20.30/21.00.

Her er det helt påkrevet med forhåndspåmelding – snarest og senest tirsdag 18.9. til randi@hitra-naeringsforening.no.
(NB jeg er på ferie fra 7.9. til 17.9. så denne gangen blir det ikke noen påminnelser fra min side.)

Det er viktig at vi forbereder oss godt til møtet. Konkret, konstruktiv, offensiv, positiv er stikkord jeg ønsker at vi har fokus på. Se vedlagte Samfunnsplan for Hitra Kommune 2014-2026 og linken nedenfor -

Link til Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen:
Rennebu, Meldal, Rindal, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Orkdal og Skaun kommuner

www.orkdalsregionen.no/wp-content/uploads/2017/12/Strategisk-N%C3%A6ringsplan-for-Orkdalsregionen...

Hvis dere har saker dere ønsker å ta opp under møtet, send gjerne en kort saksbeskrivelse til meg på forhånd. Det hjelper oss når vi skal planlegge møtet. Hvis dere ikke ønsker å ta opp saken selv kan Hitra Næringsforening gjøre det (gi beskjed i så tilfelle). Men aller best er det hvis dere selv møter opp og legger fram det dere ønsker at kommunen skal ta med seg inn i sine planer.

AGENDA
Ca. 1 times innledende presentasjon:
• Kort sammendrag av Hitra Kommunes vedtatte samfunnsplan og Hitra Næringsforenings vedtatte strategi/handlingsplan.
• Noen få, men viktige tall om utviklingen de siste år (arbeidsplasser, befolkning mm.)
• Noen få og konkrete opplysninger/analyser om predikert utvikling og viktige trender.
• Innspill til omforent verdigrunnlag.
• Noen helt konkrete tanker om mål knyttet til framtidig tilrettelegging og utvikling.
• Hitra Næringsforening - næringslivets behov – generelt og litt bransjespesifikt.

Så går vi over på diskusjoner. Så langt som mulig vil vi forsøke å komme fram til omforente og klare konklusjoner og prioriteringer under møtet. Innspill som det må jobbes mer med blir sammenfattet og bearbeidet av en nedsatt arbeidsgruppe fra kommunen og næringsforeningen i bakkant.

Meld dere på, dette er et viktig møte og en god mulighet for påvirkning av næringslivets vilkår i vår kommune.

Randi
... Vis merVis mindre

9 interessert  ·  1 skal
Vis flere

Hva leter du etter?

Bli kjent med oss

Formål
Arbeidsoppgaver
Aktiviteter
Møteoversikt
Årsmelding 2019

Næringslivet på Hitra

HF jobb
Karrieremagasinet

Medlemskap

Styret
Medlemskap
Vedtekter
Bli medlem

Medlemmer

Se oversikt over alle våre medlemmer.

Om Hitra

HF Kalenderen
Visit Hitra

Nettverk og samarbeid

Kysttrainee

Skole og utdanning

Guri Kunna VGS
Kommunale barnehager og skoler

Linker

Sider
Dokumenter
Foldere
Filmer mm.