Velkommen til Hitra Næringsforening

Bli medlem i næringsforeningen

På 1970-tallet var det vanskelige tider i Hitra Kommune, som i mange andre deler av distrikts-Norge.  Blant ideer som ble lansert for å få snudd den negative trenden med nedgang i sysselsetting og folketall var etablering av en næringsforening.  29. april 1982 ble et arbeidsutvalg nedsatt, med banksjef Torfinn Stub som formann.  Inspirert av behovet for å styrke næringslivet i distriktskommunene var allerede en del slike foreninger stiftet rundt om i landet.  Medlemmenes faglige, økonomiske og sosiale interesser skulle ivaretas, forståelsen for næringslivet skulle fremmes. Arbeidsutvalget besto foruten Torfinn Stub også av Bjarne Faxvaag, Torleif Strøm, Karl Vatn, Emil Børø samt den nyansatte tiltakskonsulenten i kommunen, Jan Olav Straume.

 

Foreningen ble stiftet på et møte den 26. oktober 1982. På stiftelsesmøtet var det innlegg bl.a. ved fylkesmann Einar Moxnes, Kåre Waaktaar fra Statens Teknologiske Institutt og fylkesordfører Ivar Ytreland.  Det var stor oppslutning fra næringslivet, som valgte følgende styre som det første i foreningen: Torfinn Stub (formann), Otto J. Lien, Torleif Strøm og Bjarne Faxvaag.  Tiltakskonsulent Jan Olav Straume var sekretær for den nye foreningen.

 

I mange år var det styrene som sto for driften av næringsforeningen, men i 1996 ble det konkludert med at det burde ansettes en daglig leder i foreningen. 1. april 1997 ble Steen Peitersen ansatt som HNFs første daglige leder.

 

STYRELEDERE
1982-83-84 Torfinn Stub
1986 Bjarne Faxvaag
1987 Arnfinn Storø
1988 Tom Skare
1989-90-91-92-93-94 Otto J. Lien
1995-96 Thor Sandstad
1997-98-99 Karl Vatn
2000-01-02-03 Ole Haugen
2004-05 Edmund Trøan
2006-07-08-09 Steen Peitersen
2010 Brage Myhren
2011 Lindis Aune – Brage Myhren
2012-13 Edvard Ulvan
2014-15 Arne Kvam
2016-17-18-19-20-21-22 Ola Skjåk Bræk
DAGLIG LEDERE
1997-2000 Steen Peitersen
2000 Linn Holmen
2001-03 Olav Sunde (Linn Holmen i permisjon)
2003 Linn Holmen deretter Roger Sørensen
01.08.2004 Dag Willmann
01.11.2010 Ingen – styret
Desember 2011 – Torfinn Stub – deltidsansatt
01.01.2015 Randi Storsve Lundquist – heltidsansatt

 

Feiring av 40 års jubileum den 2. november 2022 på Hamna Gård er under planlegging.

 

Siden 2015 har HNF vært en aktiv forening med rundt 90 medlemsbedrifter.  Mer detaljert informasjon om våre aktiviteter finner du under bolken «Bli kjent med oss».

Foreningens bemanning og aktiviteter er finansiert ved medlemsavgifter, prosjektmidler og støtte fra partnere.

HOVEDPARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

PARTNER

Medlemsfordeler

Felles profilering og markedsføring.
Felles kommunikasjonsplattform; nettsider, FB, Instagram.

Være en del av et fellesskap for å jobbe strategisk med næringspolitikk og næringsutvikling i Hitra.

Tilgang på formelle og uformelle møteplasser for å bidra til dialog, samarbeid og innovasjon.

Bruk av Hitra Næringsforening og foreningens nettverk for rådgivning og for å diskutere ideer og muligheter.

Inkludering i felles dialog med offentlig forvaltning og påvirkning av rammebetingelser.

 

 

Du er med på å opprettholde muligheten for å ha en bemannet næringsforening i kommunen, tilpasset lokale forhold og utfordringer.

Aktualiteter og møter

Hitra næringsforening

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt på telefon 979 00 323, post@hitra-naeringsforening.no eller via kontaktskjemaet nedenfor.

  Besøksadresse

  Veksthuset, Skolegata 8, Fillan, 7240 Hitra

  Vi tar gjerne imot besøk på kontoret, men det lønner seg å gjøre en avtale på forhånd – kontoret er ikke bemannet hver dag og hele dagen.

  Hva leter du etter?

  Bli kjent med oss

  Visjon
  Rolle
  Strategi
  Kommunikasjon
  Oppgaver
  Møteoversikt
  Dokumenter

  Om næringslivet

  HF jobb
  boihitra.no

  Om medlemskap

  Styret
  Betingelser
  Medlemsavgift
  Vedtekter
  Bli medlem

  Medlemmer

  Se oversikt over alle våre medlemmer

  Om Hitra

  Om øya
  Om folket
  Hvordan komme hit
  Små historier
  HF kalenderen
  Visit Hitra

  Samarbeid og nettverk

  Kysttrainee

  Skole og utdanning

  Guri Kunna VGS
  Kommunale barnehager og skoler

  Linker

  Aktuelle nettsider
  Produksjoner i regi av foreningen

  Hitra Næringsforening

  Tilbake til forsiden

  Historie

  Partnere

  Medlemsfordeler

  Aktualiteter og møter