Næringsforeningens aktiviteter høsten 2023

 

 • Tirsdag 15.8. 11-13 Næringslunsj, Meierisalen Kystmuseet
  Arrangør: Toppidrettsveka, Hitra Næringsforening
 • Tirsdag 29.8. 10-14 Hitra Reiselivsforum, sted kommer
  Arrangør: Hitra Næringsforening
 • Mandag 4.9. 08.30-12 Ledelse i lavvoen, Dolmsundet Hotell
  Arrangør: BKS, Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum
 • Tirsdag 5.9. og onsdag 6.9. Samskapingskonferanse
  Arrangør: Heim Næringsforening, HNF v/daglig leder deltar
 • Torsdag 14.9. 18-21 Bærekraftsworkshop 1 SMB 1-5 ansatte, Hotell Frøya
  Arrangør: Sparebank 1 Hitra/Frøya, Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum, BKS
 • Tirsdag 26.9. 17-20 Styremøte Hitra Næringsforening, Ansnes Brygger
 • Onsdag 4.10. Skoleutvalgsmøte Guri Kunna VGS, Frøya
  HNF v/daglig leder er med i utvalget
 • Torsdag 19.10. 18-21 Bærekraftsworkshop 2 SMB 1-5 ansatte, Hjorten Hotell Hitra
  Arrangør: Sparebank 1 Hitra/Frøya, Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum, BKS
 • Tirsdag 7.11. Arv og generasjonsskifte i næringslivet.  Temamøte med Sparebank 1 Hitra/Frøya.  Tid og sted kommer.
 • Torsdag 9. og fredag 10.11. Fagkonferanse for opplevelsesbransjen ved Trøndelag Reiseliv. Scandic Hell.
  HNF v/daglig leder deltar
 • Onsdag 22.11. 08.30-12 Ledelse i lavvoen, Dolmsundet Hotell
  Arrangør: BKS, Hitra Næringsforening, Frøya Næringsforum

Invitasjoner sendes ut på epost og legges ut på Hitra Næringsforening på Facebook.

Lurer du på noe, eller vil melde deg inn i foreningen?  Send en epost til post@hitra-naeringsforening.no eller ta kontakt på mobil 97900323 med daglig leder Randi Storsve Lundquist.

PS - Dette er en foreløpig liste.  Det kommer flere møter til etter hvert som detaljene i planleggingen faller på plass.  Vi minner også om foreningen Hitra Industripark og Kysthavn sin næringspub på Hjorten Hotell kl. 20 tirsdagene 8.8., 5.9., 3.10, 7.11. og 5.12.

 


Rehabilitering av Frøyatunnelen, trafikkavvikling

REHABILITERING AV FRØYATUNNELEN FRA 1. APRIL 2023
Nå er det klart -
Tunnelen vil være stengt fra begge sider:
20.30-06.00 søndag til fredag
20.30-08.00 fredag til lørdag
20.30-10.00 lørdag til søndag
Kolonnekjøring fra Frøya:
21.30 og 23.30 mandag til fredag
06.00 lørdag
06.00 og 08.00 søndag
Kolonnekjøring fra Hitra:
21.45 og 23.45 mandag til fredag
06.15 lørdag
06.15 og 08.15 søndag
Nødetatene får passere hele døgnet.
Trafikktellinger viser at 2100 kjøretøyer passerer tunnelen pr. døgn.
Trafikkavviklingen er lagt opp slik at færrest mulig blir berørt.
Forberedende arbeid på begge sider starter opp allerede nå i høst. KN Entreprenør vil stå for arbeidet med utbedring av rundkjøring, bygging av ventelommer m.m.