Oppgradering av Frøyatunnelen – infomøte for næringslivet 19.1.23 kl.12.00

Frøyatunnelen skal oppgraderes og i den forbindelse inviterer Trøndelag Fylkeskommune berørte næringsaktører til et infomøte.
Tunnelprosjektet vil påvirke driften til flere selskaper. Fylkeskommunen vil derfor så detaljert som mulig forklare framdriften i prosjektet slik at bedriftene i størst mulig grad kan tilpasse sin drift etter tunnelarbeidet.
Sted: Kulturhuset på Frøya (kinosalen).
Tidspunkt: 19. januar 2023 kl. 12.00-16.00.
Program:
Presentasjon av prosjektet -Trøndelag Fylkeskommune
Gjennomgang av stengetider for Frøyatunnelen – Trøndelag Fylkeskommune
Utfordringer
Spørsmålsrunde
Eventuelt
Ingen påmelding nødvendig.