Dialogmøte mellom Hitra Kommune og «byggenæringen» 2.2.23 kl. 17.00

Dette er en invitasjon fra Hitra Kommune til alle bedrifter som driver innenfor «byggenæringen» i Hitra. Hver bedrift kan melde på de av sine ansatte som er involvert i punktene på agendaen.
Vær oppmerksom på at påmelding med navn på firma og ansatt og stilling er helt nødvendig av hensyn til bestilling av middag og oppsett i møterommet samt oppfølging etter møtet.

Randi Storsve Lundquist, daglig leder, Hitra Næringsforening

Kan være et bilde av 3 personer og tekst som sier 'Hitra kommune Hitra kommune inviterer til dialogmote med byggenaeringen! Dag: 02.02.2023 Tid: KI.17:00 (middag med pảmelding) Sted: Hjorten Hotell Program Velkommen Informasjon om kommunale utbyggingsprosjekter Fra ide til ferdig prosjekt For du setter spaden jorda Byggesaken Vann og avlop Vannkvalitet og forurensing Gode rắd til soknadsprosessen Pameling:trne.behem@hitra.komune.ne trine.beheim@hitra.kommune.no'