Oppgradering av Frøyatunnelen - infomøte for næringslivet 19.1.23 kl.12.00

Frøyatunnelen skal oppgraderes og i den forbindelse inviterer Trøndelag Fylkeskommune berørte næringsaktører til et infomøte.
Tunnelprosjektet vil påvirke driften til flere selskaper. Fylkeskommunen vil derfor så detaljert som mulig forklare framdriften i prosjektet slik at bedriftene i størst mulig grad kan tilpasse sin drift etter tunnelarbeidet.
Sted: Kulturhuset på Frøya (kinosalen).
Tidspunkt: 19. januar 2023 kl. 12.00-16.00.
Program:
Presentasjon av prosjektet -Trøndelag Fylkeskommune
Gjennomgang av stengetider for Frøyatunnelen - Trøndelag Fylkeskommune
Utfordringer
Spørsmålsrunde
Eventuelt
Ingen påmelding nødvendig.

Dialogmøte mellom Hitra Kommune og "byggenæringen" 2.2.23 kl. 17.00

Dette er en invitasjon fra Hitra Kommune til alle bedrifter som driver innenfor «byggenæringen» i Hitra. Hver bedrift kan melde på de av sine ansatte som er involvert i punktene på agendaen.
Vær oppmerksom på at påmelding med navn på firma og ansatt og stilling er helt nødvendig av hensyn til bestilling av middag og oppsett i møterommet samt oppfølging etter møtet.

Randi Storsve Lundquist, daglig leder, Hitra Næringsforening

Kan være et bilde av 3 personer og tekst som sier 'Hitra kommune Hitra kommune inviterer til dialogmote med byggenaeringen! Dag: 02.02.2023 Tid: KI.17:00 (middag med pảmelding) Sted: Hjorten Hotell Program Velkommen Informasjon om kommunale utbyggingsprosjekter Fra ide til ferdig prosjekt For du setter spaden jorda Byggesaken Vann og avlop Vannkvalitet og forurensing Gode rắd til soknadsprosessen Pameling:trne.behem@hitra.komune.ne trine.beheim@hitra.kommune.no'