Rehabilitering av Frøyatunnelen, trafikkavvikling

REHABILITERING AV FRØYATUNNELEN FRA 1. APRIL 2023
Nå er det klart -
Tunnelen vil være stengt fra begge sider:
20.30-06.00 søndag til fredag
20.30-08.00 fredag til lørdag
20.30-10.00 lørdag til søndag
Kolonnekjøring fra Frøya:
21.30 og 23.30 mandag til fredag
06.00 lørdag
06.00 og 08.00 søndag
Kolonnekjøring fra Hitra:
21.45 og 23.45 mandag til fredag
06.15 lørdag
06.15 og 08.15 søndag
Nødetatene får passere hele døgnet.
Trafikktellinger viser at 2100 kjøretøyer passerer tunnelen pr. døgn.
Trafikkavviklingen er lagt opp slik at færrest mulig blir berørt.
Forberedende arbeid på begge sider starter opp allerede nå i høst. KN Entreprenør vil stå for arbeidet med utbedring av rundkjøring, bygging av ventelommer m.m.