Møte om sentrumsutvikling og infrastruktur 07.09.22