Lunsjmøte 13.9.22 i samarbeid med NAV

INVITASJON TIL FELLES LUNSJMØTE FOR NÆRINGSLIVET PÅ HITRA OG FRØYA
Rekrutteringsmuligheter i samarbeid med NAV.
Vårt lokale næringsliv sliter med å skaffe fagfolk….
Hvordan skal vi jobbe sammen for å få flere ut i jobb?
Hvordan kan vi hjelpe ungdom til fagbrev?
Vi ønsker å belyse «Trøndelagsmodellen» og de muligheter dette gir.
Program:
 Innledning ved NAV-leder Elin G Reppe.
 Erfaring fra Trøndelagsmodellen presenteres av Markedsrådgiverne i NAV Hitra Frøya, NAV Heim og NAV Orkland.
 Bedrifter på Frøya og Hitra presenterer hvilke erfaringer de har gjort med samarbeidet med NAV.
Påmelding Hitra: randi@hitra-naeringsforening.no
Påmelding Frøya: torill.pettersen@froyanaering.no
Påmeldingsfrist: 8 september.
VELKOMMEN !