Opplevelsesnæringen i arealplanen

Informasjonsmøte ble avholdt på Teams 5.4.22.
Følges opp med arbeidsmøte på Hjorten Hotell 27.4.22
Alle bedrifter innenfor opplevelsesbransjen på Hitra er velkommen.  På melding til Synnøve Aukan, Hitra Kommune,
synnøve.aukan@hitra.kommune.no