Årsmøte i Hitra Næringsforening torsdag 28. april 2022

Velkommen til årsmøte i Hitra Næringsforening 28.4. kl. 18.00 på Kystmuseet i Fillan.

 

Program for kvelden:
Meierisalen –
18.00-19.00 Årsmøtesaker
19.00-19.30 Temainnlegg: Ny Mowi fabrikk på Jøstnøya v/prosjektleder Kolbjørn Jektvik.
19.30-20.00 Temainnlegg: Nyheter fra Kystmuseet v/museumsdirektør Jørgen Fjeldvær.
Publikumsområdene –
20.00-21.00 Servering og mingling, mulighet til å besøke utstillingene.

 

Link til årsmeldingen (regnskap og budsjett foreligger til møtet)

 

PÅMELDING SNAREST OG SENEST TIRSDAG 26.4. til randi@hitra-naeringsforening.no

Dere som allerede har meldt dere på trenger ikke å gjøre det igjen.

 

Håper vi ses, med vennlig hilsen daglig leder Randi Storsve Lundquist, Hitra Næringsforening