Yrkes- og utdanningsmesse for Hitra og Frøya, YOU 2022

NB NB NB FRIST FOR PÅMELDING VED MIDNATT I DAG 3.1.22

På grunn av restriksjoner ifm Covid-19 pandemien blir det også i år en heldigital messe.  Gå inn her for mer informasjon og påmelding:

https://bksnorge.no/aktuelt/velkommen-til-you/

Ta en titt også på denne siden for å gjøre deg kjent med utdanningstilbudene som tilbys ved Guri Kunna VGS:

Informasjon om utdanningstilbud ved Guri Kunna (trondelagfylke.no)

Hitra Næringsforening ønsker spesielt å peke på at vi pr. nå mangler påmeldte bedrifter til messa innenfor bygg og restaurant/matfag.  Samtidig vet vi at det er stor etterspørsel etter fagfolk innenfor begge bransjene.  Min oppfordring går derfor nå den siste dagen før påmeldingsfristen utløpet spesielt til:

Hjorten Hotell Hitra, Dolmsundet Hotell, Hitra Bygg- og Snekkerservice, Krangnes Bygg og Hitra Bygg og Betong

Kom igjen nå – dette dreier seg om oppfølging av og rekruttering blant våre egne ungdommer! Dette er en særdeles fornuftig bruk av den tiden det tar å forberede og delta på dette!

Har dere spørsmål, ta kontakt med Elisabeth Nordin hos Blått Kompetansesenter: mobil 978 08 998, epost elisabeth@bksnorge.no