Støtte til grønn omstilling, Sparebank 1 SMN

UTNYTT FREMTIDENS MULIGHETER

Det grønne skiftet kommer, enten vi vil eller ikke. For næringslivet betyr det blant annet nye krav til drift. Bedrifter må bli grønnere, smartere og mer nyskapende.

Omstilling er helt nødvendig for å lykkes. I samarbeid med SINTEF skal banken derfor hjelpe etablerte små og mellomstore bedrifter (SMB) i Midt-Norge med å digitalisere, automatisere og bli mer bærekraftige.

Dette er en helt unik mulighet til å dra nytte av SINTEF sin ekspertise – samtidig som banken tar halve regninga!

Les mer om ordningen:

Støtte til grønn omstilling | SpareBank 1 SMN

Facebook

NB! SØKNADSFRIST 15. DESEMBER 2021