BIO bedriftsintern opplæring, penger igjen!

Det er penger igjen i potten!  Støtteordningen bedriftsintern opplæring har fortsatt midler igjen som kan støtte opplæringstiltak i bedrifter.  Siste frist for innsending av søknader i 2021 er 30.11.21.

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/naring-og-innovasjon/virkemidler-og-tilskudd/bio-trondelag/

https://www.trondelagfylke.no/nyhetsarkiv/Fortsatt-flere-millioner-igjen-til-opplaringstiltak/

Søk her: www.regionalforvaltning.no -støtteordning BIO Trøndelag

Kontaktperson hos Trøndelag Fylkeskommune ved spørsmål til ordningen:
Seniorrådgiver Ola Kjelvik, seksjon næring, olakj@trondelagfylke.no, 414 25 039

Hitra Næringsforening kan være behjelpelig med søknad og koordinering av gjennomføring og oppfølging på vegne av en gruppe bedrifter, ta kontakt dersom dere har snakket sammen og har en god ide.  Når det gjelder enkeltbedrifter anbefaler vi å ta kontakt med næringshagen på Blått Kompetansesenter.

KORT OPPSUMMERING AV ORDNINGEN

Med bedriftsintern opplæring forstås et tidsbegrenset kompetansetiltak for bedriftens ansatte for å styrke bedriftens omstilling-, konkurranse- og overlevelsesevne.

Målgruppen for ordningen er bedrifter eller enkeltpersonsforetak.
Bedrifter kan søke sammen dersom kompetansetiltaket er felles.
Det åpnes for å støtte fellessatsinger der bransjeorganisasjoner/fellesskapsaktører tar initiativ til opplæringstiltak på vegne av flere bedrifter. Initiativtaker kan ikke være opplæringstilbyder i tiltaket.

  • For små bedrifter og enkeltpersonforetak (inntil 50 ansatte) maksimalt kr 300 000,-.
  • For mellomstore og store bedrifter (over 50 ansatte) maksimalt kr 1 000 000,-.
  • For søknader som omfatter opplæringstiltak for grupper av bedrifter vurderes støttebeløp fra sak til sak.

Bedrifter som faller inn under innsatsområdene i Strategi for innovasjon og verdiskaping i Trøndelag vil bli prioritert. Søknader hvor opplæringstiltakene faller inn under innsatsområdene digitalisering, teknologiutvikling og sirkulærøkonomi vil bli vurdert uavhengig av bedriftens bransjetilknytning.

Det kan gis støtte til følgende kostnader:
a. Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket.
b. Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift.
c. Rådgivningstjenester knyttet til organisering av felles opplæringstilbud.

Tilskudd skal ikke utgjøre mer enn 60% av støtteberettigete kostnader. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og mer enn 500 mill kr i årlig omsetning, kan maksimalt støttes med 50%.

Det kan være lønnsomt å bruke litt tid på dette!

Med vennlig hilsen
Randi Storsve Lundquist, randi@hitra-naeringsforening.no, 97 900 323