Årsmøte i Hitra Næringsforening 29.6. kl. 18.00 Hopsjøbrygga

INVITASJON TIL ÅRSMØTE I HITRA NÆRINGSFORENING

Vi har ventet og ventet og nå tør vi invitere til fysisk møte på Hopsjøbrygga neste tirsdag.  Styret fattet vedtak i vår om å utsette årsmøtet til juni, i håp om at vi da var kommet så langt at vi kan treffes på ordentlig.  Nå er vi lei av Teams!

 

Representanter fra medlemsbedriftene er invitert til møtet, til påfølgende sosialt samvær og middag er det hyggelig om dere også tar med deres partner (de kan også være med på møtet om de ønsker det).  Oppsett og forberedelse av mat og drikke krever påmelding både til møte og middag.  Snarest og senest fredag 25. juni kl. 16.00 til randi@hitra-naeringsforening.no.  Vi har fått en hyggelig pris på sjømatbøtte, kr 395,- pr. person.  Hver enkelt betaler selv for mat og drikke der og da.

 

PROGRAM

18.00-19.00 Årsmøtesaker

 1. Godkjenning av fullmakter
  2. Valg av møteleder og sekretær
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Styrets årsmelding med regnskap og balanse pr. 31.12.20
  6. Fastsettelse av styrets honorar for 2021
  7. Fastsettelse av medlemskontingent/avgift for 2021
  8. Budsjett for 2021
  9. Valg av styre og valgkomite

 

Årsmelding med årsregnskap for 2020 ble lagt ut offentlig og sendt til alle medlemsbedrifter i april, ligger også vedlagt her og vil bli delt ut i papirformat på møtet.

 

19.00-19.30 VI GIR ORDET TIL DEN NYE ADMINISTRERENDE DIREKTØR FOR LERØY MIDT, HARALD LARSSEN
– som vil snakke om havbruk, framtiden og mulighetene.

 

19.30 Sosialt samvær og SJØMATBØTTE

 

Det er opp til hver enkelt å planlegge skyss til og fra med tanke på hva man ønsker å drikke til maten, og tidspunkt for avslutning skal vi nok bli enige med Ola om.
Jeg sender ut oversikt over de påmeldte på forhånd slik at man eventuelt kan planlegge samkjøring.

 

Da hører jeg fra dere som har lyst til å være med snarest og senest fredag 25. juni kl. 16.00 til randi@hitra-naeringsforening.no.  Husk å si ifra om dere tar med partneren.
Håper vi ses!

Randi