Fremtidens nettforsyning til kystområdene

I samarbeid med ON Ocean Network SA og Frøya Næringsforum, inviterer Hitra Næringsforening til felles «Teams» møte torsdag den 10. juni kl. 14.00.

Påmelding snarest og senest mandag 7. juni til randi@hitra-naeringsforening.no.

Teams lenke vil bli ettersendt ved påmelding.


«Bakgrunn og informasjon:

Planleggingen av fremtidens nettforsyning til kystområdene våre pågår for fullt. ON Ocean Network SA har tatt initiativ til prosjektet Kystkrafta for å sikre at havnæringenes behov både på kort og lengre sikt blir forstått og hensyntatt blir forstått og hensyntatt.

Våre vurderinger indikerer at koblingene mellom øyene og fastlandet og muligheter for både sikrere og sterkere forsyningslinjer vil være av stor betydning for å møte fremtidige krav til omstilling og vekst. Vi står overfor en nasjonal kamp om å sikre gode rammebetingelser, og ved å samarbeide på tvers av regioner og bransjer økes mulighetene for gjennomslag.


Som ledd i arbeidet gjennomføres Arbeidsmøter med
formål om å få frem ny relevant informasjon om industriutvikling i regionen, med spesiell fokus på kraftbehov og kraftproduksjon.

  1. juni gjennomføres et arbeidsmøte for aktører på Hitra og Frøya i samarbeid med Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum. Arbeidsmøtet har følgende agenda:
  • Kort presentasjonsrunde deltakere
  • Introduksjon og planer for arbeidet v/Nils Erik Pettersen ON Ocean Network
  • Spørsmål og svar
  • Diskusjon/oppfølging og tips om bedrifter og kontaktpersoner for videre oppfølging

Alle som er interesserte kan delta, men vi oppfordrer spesielt næringslivsaktører med kraftbehov eller planer om kraftutbygging å delta.»

VELKOMMEN !!

Les mer om ON Ocean Network

www.oceannetwork.no