Utlysning kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter mars 21

Hitra Næringsforening videreformidler utlysning fra Hitra Kommune.  De første søknadene er mottatt og blir behandlet i formannskapet i dag 23.3., men det er ikke for sent.  En godt gjennomarbeidet søknad øker sjansen for et godt resultat.  Søk hjelp hos din regnskapsfører hvis du trenger det.

 

Hitra kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

 

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på «Hitra» – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

 

Hva kan det søkes om:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging av virksomheten i forbindelse med Covid 19
  2. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
  3. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  4. Andre kostnader

 

Det kan tildeles maksimalt kr.  75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon MÅ lastes opp som vedlegg.
Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger.
Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 

Med vennlig hilsen
Synnøve Aukan
Rådgiver Næring