Krever kraftigere virkemiddelpakker

Næringsalliansen for Trøndelag har sendt følgende henvendelse:

Til Næringsminister - Finansminister - Kulturminister - Næringskomiteens medlemmer - Finanskomiteens medlemmer - Familie- og kulturkomiteens medlemmer - Stortingsrepresentanter fra Trøndelag
(brevet sendes kun elektronisk)

 

Trondheim, 24. mars 2021


Nye restriksjoner i mars 2021 krever innføring av kraftigere virkemiddelpakker


Næringsalliansen for Trøndelag består av samtlige næringsforeninger i Trøndelag, med til sammen
ca. 5.000 medlemsbedrifter. Alliansen samler og forener tilnærmet alle deler av trøndersk næringsliv.

 

De nasjonale tiltakene som nå gjelder fra og med 25. mars, får umiddelbare konsekvenser for
servering, kultur og reiseliv, og de ansatte i disse virksomhetene. Videre merker handelsnæringen
godt at folk nå holder seg hjemme, noe som innebærer at også de må ta ned antall ansatte på jobb.
Med strengere nasjonale tiltak må også staten justere opp og tilpasse sine virkemiddelpakker. Her
er Næringsalliansens innspill:

 

• Kompensasjonsordningen med dekning av faste uunngåelige kostnader må utvides både i lengde, og også slik at flere kostnader blir regnet med, eksempelvis:
o Tap på varelager som følge av at varer med kort holdbarhetstid må kasseres.
o Kostnader til smitteverntiltak.
o Minimumsbemanning for å holde bedriften i live når den er nedstengt.
o Arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering; alternativt må denne reduseres fra 10 til maksimum 2 dager.
o Ordningen må også omfatte enkeltmannsforetak.

 

• De fem lønnspliktdagene for permitteringsperiode to må fjernes.
• Arbeidstakere som nå blir permittert må gis 100% lønn, slik det ble gjort i mars 2020.
• Det er et ønske om lønnskompensasjonsordning slik at bedriftene kan holde flere ansatte i arbeid, tilby kompetansehevende tiltak etc. fremfor å permittere.

 

• Det må snarlig komme på plass en kompensasjonsordning som også fungerer for de virksomheter som ikke har relevant sammenligningsgrunnlag med 2019.

 

• Arrangører som nå igjen må kansellere planlagte arrangementer på svært kort varsel må få dekket sine tap.

 

• Renten på utsatte skatteinnbetalinger må settes ned og nedbetalingsperioden må forlenges.
• Det er viktig at man fra Stortingets side også kommer med signaler på skatte- og avgiftsregimet for de særdeles utsatte bransjene. Mye egenkapital er tapt, og det trengs hjelp til å bygge opp igjen solide bedrifter.

 

• Tiltaksmidler som overføres direkte til kommunene må styrkes betraktelig. De 500 millionene som ble presentert som nye midler på gårsdagens pressekonferanse er dessverre langt fra nok til å kompensere for de tap bedriftene nå må ta.
• Tiltaksmidler til kommunene må også innrettes slik at de treffer bedre de virksomheter som har falt utenfor kompensasjonsordningene, eller som har kunnet få lite støtte via disse. «Kommunemilliarden» spredd tynt ut over landet treffer verken godt nok eller kraftig nok.

 

Med vennlig hilsen,
Næringsalliansen for Trøndelag
Berit Rian
Leder Arbeidsutvalget
(og adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen)

 


ENAVOSS- Sparebank 1 SMN

Hitra Næringsforening videreformidler henvendelse fra vår medlemsbedrift og samarbeidspartner Sparebank 1 SMN Hitra og Frøya:

Hei,

Vi ønsker å gjøre Midt-Norge til et enda bedre sted å bo, og trenger hjelp fra våre samarbeidspartnere!

Vi er som dere vet stolt av å være en lokal støttespiller, og ønsker å bli enda bedre. Vi er nå ute med en stor kampanje der vi  ber om innspill til hvordan vi skal bruke bankens overskudd til det beste for lokalsamfunnet.

Her er noen forslag til hvordan dere kan bidra:

-        Gi deres innspill!
Hvordan kan vi gjennom samfunnsutbyttet støtte enda bedre opp om lokalsamfunnene, og bidra til innovasjon, verdiskaping og nye arbeidsplasser?

-         Del gjerne med flere, og få flere til å støtte deres sak/innspill
Det betyr noe når mange mener det samme. Forslag til tekst som kan deles på nett og andre aktuelle steder:
«Vi i <Navn på organisasjon> har nå gitt vårt innspill til @SpareBank1SMN. Vi ønsker mer penger til …./Vi mener Midt-Norge trenger nye støtteordninger for…
Nå oppfordrer vi alle andre til å gi sitt innspill på smn.no/enavoss»

 

Innspill kan sendes inn på smn.no/enavoss innen 15. april.

 

Vi håper dere kan hjelpe oss med å få inn mange idéer og forslag til hvordan vi sammen kan gjøre en forskjell for alle oss som bor her!

 

Med vennlig hilsen
Bjørg Rabben
Senior Bedriftsrådgiver
SpareBank 1 SMN
+47 91799820


Utlysning kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter mars 21

Hitra Næringsforening videreformidler utlysning fra Hitra Kommune.  De første søknadene er mottatt og blir behandlet i formannskapet i dag 23.3., men det er ikke for sent.  En godt gjennomarbeidet søknad øker sjansen for et godt resultat.  Søk hjelp hos din regnskapsfører hvis du trenger det.

 

Hitra kommune har fått tildelt midler som skal sette kommunen bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 

Midlene tildeles med henvisning til KMD prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien.

 

Søknad

Søknad opprettes i www.regionalforvaltning.no

  1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn
  2. Søk opp støtteordning – søk på "Hitra" – velg Kommunal kompensasjonsordning
  3. Fyll ut alle felt – legg ved vedlegg og send inn

 

Hva kan det søkes om:

  1. Tapte inntekter knyttet til nedstenging av virksomheten i forbindelse med Covid 19
  2. Har opplevd pålagt nedstenging og er særlig hardt rammet
  3. Oversikt over ekstra kostnader til smitteverntiltak
  4. Andre kostnader

 

Det kan tildeles maksimalt kr.  75 000,- pr. søker og maksimalt 60 % av de dokumenterte tap av inntekter.

Utskrift av regnskap, forklaring eller annen dokumentasjon MÅ lastes opp som vedlegg.
Det må også oppgis annen offentlig støtte som er mottatt, herunder om der er mottatt støtter fra andre kompensasjonsordninger.
Skatteattest skal legges ved. Det er krav om at det ikke er skyldig offentlige skatter og avgifter.

 

Med vennlig hilsen
Synnøve Aukan
Rådgiver Næring