Kampanje «Bopåhitra.no»

Til næringsdrivende på Hitra og Hitra Kommune,

Hitra er en av de mest suksessrike næringskommunene i landet. Vi har et sterkt og bredt næringsliv, i stadig utvikling og vekst. Både næringsdrivende og kommune trenger fagfolk innenfor mange forskjellige områder. Hitra skal vokse, og da trenger vi nye Hitterværinger med et ønske om å bli.  Det å rekruttere folk med riktig utdanning til å flytte til og bli på Hitra, blir en av de største utfordringene i tiden framover.

Hitra Næringsforening tar initiativ til en kampanje for å sette Hitra på kartet når det gjelder bosteds- og bedriftsattraktivitet.  Vi skal posisjonere oss som et attraktivt bo- og arbeidssted, et godt sted å vokse både for barn og voksne.  Vi skal tenke både kort- og langsiktig, og vi skal legge grunnlaget for en kontinuerlig “kampanje”.  Bra for næringslivet, bra for Hitra og bra for de nye Hitterværingene.

 

Kampanje Bopåhitra.no

Dokumentet ovenfor forklarer nærmere om bakgrunnen for initiativet, og via lenken nedenfor melder du deg på Teams-møte i neste uke med kort presentasjon og dialog om selve kampanjen.

 

LENKE TIL PÅMELDING

Vi håper vi “ses” på Teams på tirsdag eller onsdag i neste uke!