Dialogmøte med Hitra Kommune om Covid-19, 25.1. kl. 09.00-10.00

Møtet foregår på Teams og er et samarbeid mellom Hitra Kommune og Hitra Næringsforening. Invitasjonen gjelder dog alle næringsdrivende i Hitra Kommune.  Du melder deg på ved å fylle ut og sende inn skjemaet:

 

PÅMELDINGSSKJEMA

 

NB! Frist for påmelding er fredag 22. januar kl. 12.00.  Lenke til Teams-møtet vil bli sendt ut til alle påmeldte rett etter fristens utløp.

 

Informasjon og kommunikasjon er forutsetninger for godt samarbeid.  Og kun ved godt samarbeid kan vi finne gode og varige løsninger på de utfordringene vi nå står overfor.  Det vi får til sammen vil ha avgjørende betydning for næringslivet, for kommunen, for hele samfunnet vårt. 

 


Bedriftsintern opplæring (BIO 2021)

RETNINGSLINJER FOR BIO Trøndelag 2021 er nå klar for bruk.

Retningslinjene og informasjon om ordningen er lagt på fylkeskommunens hjemmeside www.trfk.no/bio. Regionalforvaltning.no er oppdatert og ordningen er åpen.

Det er innvilget 23,3 mill.kr gjennom ordningen BIO Trøndelag og hvorav storparten har gått til enkeltpersonsforetak, små og mellomstore bedrifter. Totalt har 130 ulike bedrifter fått støtte. Vel 7 mill kr er allerede utbetalt og det betyr at en stor del av kompetansetiltakene er gjennomført i ekspressfart i bedriftene. Flere bedrifter er nå i gang med å søke om nye kompetansetiltak.

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak. I 2021 prioriteres bedrifter som er spesielt rammet av koronasituasjonen.

Viktig informasjon

Nye midler i 2021

BIO Trøndelag videreføres i 2021, så lenge det er tilgjengelige midler.

Årets samlede økonomiske ramme for ordningen avklares av Hovedutvalg næring i møte 10.-11. februar, men den ligger an til å bli på under halvparten av 2020-rammen.

 

To konkrete justeringer for BIO- ordningen i 2021 er pga reduserte støtterammer, følgende:

  1. Det er ikke mulig i BIO1 (støtteordningen for små bedrifter og enkeltmannsforetak) å få dekket reise og opphold vedr studieturer ol.
  2. For bedrifter med flere enn 50 ansatte, er det kun mulig å søke om BIO2 ordinært gjennom www.regionalforvaltning.no . Dvs at fjorårets tilbud med skreddersøm for mer omfattende kompetansetiltak for de største bedriftene er ikke prioritert.

 

Hilsen BIO teamet i Trøndelag fylkeskommune


Invitasjon til kurs i bruk av Teams

Er kurs i regi av Hitra Næringsforening, med Dalpro v/Sandra Bergsnev som innholds- og kurslederleverandør.

"Microsoft Teams er stedet for samarbeid i Microsoft 365, som integrerer personene, innholdet og verktøyene teamet trenger for å bli mer engasjert og effektivt." Slik beskrives Teams av Microsoft - vi sier enkelt og greit at digitale møter har kommet for å bli og det vil være en fordel for de fleste bedrifter å vite hvordan man bruker Teams på best mulig måte ut i fra bedriftens behov.

 

INFORMASJON OG PÅMELDING

 

NB! Medlemsbedrifter vil få plass først.

 


Regjeringen forlenger permitteringsperioden

Regjeringen foreslår å forlenge permitteringsperioden til 1. juli. Retten til dagpenger forlenges også for alle dagpengemottakere, slik at de som nærmer seg sin maksgrense kan beholde dagpengene til 1. juli.

Regjeringen forlenger permitteringsperioden - regjeringen.no


Webinar 20.1.21 "Workation" og NTW 2021

Webinar:  Trøndelag Reiseliv skal gjennom vinteren og våren gjennomføre flere webinar. Først ut er «workation» som arrangeres 20.januar kl 10.00 -11.15. Hva er egentlig en “workation” og hvem kan det være aktuelt for? Christine Baglo fra Visit Norway tar oss gjennom «workation» som en sterk trend, i en tid hvor mennesker er mer mobil og fleksibel til valg av arbeidssted enn noen gang, samtidig som en er sulten på nye opplevelser utenfor hjemmekontorets fire vegger. Ingrid Langklopp fra Bygda 2.0 kommer også innom for å fortelle om hvordan Stokkøya har jobbet med denne målgruppen i flere år. Webinaret er gratis og det er begrenset med plasser. For påmelding, klikk her

 

 

NTW:  Norwegian Travel Workshop (NTW) 2021 vil gjennomføres digitalt 13-15.april, og i år vil hele Norge være vertskap. Visit Trondheim blir vertskapsby i 2024, da Covid-19 satte en stopper for den planlagte NTW i vår. Workshopen er en flott arena for å få kontakt med mange turoperatører/incoming-operatører fra ulike markeder. I løpet av januar vil det komme mer informasjon om den digitale workshopen, samt mulighet for påmelding.
Les mer om NTW her


Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Tilbyr bedriftene veiledning og mulighet til å beregne tilskudd

 

Brønnøysundregistrene har åpnet en bemannet veiledningstjeneste der bedrifter og regnskapsførere kan få svar på spørsmål og støtte til søkeprosessen. I romjula lanserte de en beregningskalkulator der bedriftene kan beregne omsetningsfall og tilskudd allerede nå.

 

Bedrifter som har papirene i orden, vil få pengene raskt inn på konto når den nye kompensasjonsordningen åpner 18. januar klokken 08. Det viktigste bedriftene kan gjøre nå er bruke bruk tiden godt frem mot 18. januar. De bør ta kontakt med sin regnskapsfører/revisor og få sin søknad bekreftet før den sendes inn.

 

Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar.

 

– Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet og forutsigbarhet for næringslivet, forlenger vi kompensasjonsordningen for månedene mars og april, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

For å sikre forutsigbarhet, likebehandling over tid og automatikk i saksbehandlingen, vil ordningen i hovedsak være lik som for de foregående månedene. Omsetningsfallet må være på 30 prosent eller mer og de får dekket inntil 80 prosent av de faste, uunngåelige kostnadene.

 

– Støtten bedriftene får, øker i takt med omsetningsfallet, det vil si at større omsetningsfall gir mer støtte til de hardest rammede bedriftene. Når smitteverntiltakene nå blir strengere og gir større omsetningsfall, blir også støtten økt, sier næringsministeren.

 

Serveringsbransjen dekkes av kompensasjonsordningen

 

De nye smitteverntiltakene som kom denne uken har særlig rammet serveringsbransjen hardt.

 

– Kompensasjonsordningen treffer serveringsbransjen godt: i perioden mars til september var serveringsbransjen nest største mottager, nest etter overnattingsbransjen. Kompensasjonsordningen er bred, og skal treffe alle som er truffet av pandemien, sier næringsministeren.

 

Hva skjer etter april?

 

–Regjeringen har sagt at de økonomiske tiltakene kommer til å vare så lenge krisen varer. Men tiltakene må tilpasses smitteverntiltakene. Når disse etter hvert lettes på, er det andre typer tiltak enn kompensasjon som er riktig. Da må vi se på tiltak som skal stimulere til aktivitet og vekst, sier næringsminister Iselin Nybø.

 

Før jul ble regjeringspartiene og Frp enige om en bevilgning på 250 millioner kroner til kommunene med høyest arbeidsledighet. Flere kommuner har startet utbetalingene. Blant annet har Oslo og Bergen betalt ut hele sitt beløp til serveringsbedrifter med skjenkebevilling.

 

Fakta om ordningen

 

  • Den nye kompensasjonsordningen for næringslivet bygger på den tidligere ordningen forvaltet av Skatteetaten.
  • Ordningen gjelder for perioden fra 1. september 2020 til 30. april 2021, og støtte vil beregnes for to måneder av gangen. Søknad for de to første periodene, dvs. september/oktober og november/desember skal sendes samlet innen 14. mars 2021. Søknad for januar og februar skal sendes innen 14. mai 2021.
  • Støtten beregnes med utgangspunkt i foretakets faste, uunngåelige kostnader, ganget med omsetningsfall i prosent og ganget med en justeringsfaktor. Når omsetningsfallet inngår i beregningsmodellen vil støtte øke dersom strengere smitteverntiltak fører til at bedriftene får høyere omsetningsfall.
  • En videreføring av ordningen må godkjennes av ESA før den kan tre i kraft.

Forsiden - Kompensasjonsordning

 


Åpningstider handel, service, spisesteder på Hitra

Butikker, personlig service og spisesteder har kommet i gang igjen etter nyttår og Covid-19 avbrudd med åpningstider som vist nedenfor.

Hitra Næringsforening tar forbehold om at åpningstidene kan bli endret, de vil da bli rettet opp så snart vi får beskjed om det fra den aktuelle bedriften. Info om endret åpningstid sendes til post@hitra-naeringsforening.no.

NB!  Vi minner om at vi alle har et ansvar for å bidra til å bringe det pågående smitteutbruddet på Hitra under kontroll.  Vask hendene, hold avstand, bruk munnbind - ikke oppsøk butikker eller andre bedrifter hvis du har den minste mistanke om at du er syk!  Følg med på www.hitrakommune.no for oppdatert informasjon om Covid-19.

I tillegg til listen nedenfor har Dolmsundet Hotell åpent for overnatting i rom, leiligheter og hus.  Knarren Brygge, Pikene på Torget, Gutta på Hjorten og Thai Station tilbyr alle take away i tillegg til åpent spisested (Knarren også catering).

HITRATORGET KJØPESENTER
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Rema 1000 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 Stengt
Hitrarosa 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 Stengt
Boutique Helene 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 Stengt
Twins Eurosko 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 Stengt
Lotus Klinikk 10-17 12-20 10-17 12-20 10-17 10-15 Stengt
Salongen Wito 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 Stengt Stengt
Tannvik Intermat 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 Stengt
Pikene på Torget 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-16 Stengt
HJORTEN KJØPESENTER
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Coop Extra 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 7-23 Stengt
Vitus Apotek 9-16.30 9-16.30 9-16.30 9-16.30 9-16.30 10-14 Stengt
Cubus 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-16 Stengt
Narvesen 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 9-22 11-22
Nicco 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 Stengt
Hjorteklippen/Innsia 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 Stengt Stengt
Sport 1 Hitra 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 Stengt
Ringo 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 Stengt
Vinmonopolet Stengt 11-17 11-17 11-17 10-18 10-16 Stengt
Gutta på Hjorten 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 Stengt
UTENFOR KJØPESENTRENE
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Byggern 7-17 7-17 7-17 7-17 7-17 9-14 Stengt
Kontorplan 8-16 8-16 8-16 8-16 8-16 Stengt Stengt
Byggtorget Fillan 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 10-14 Stengt
Byggtorget Knarrlagsund 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 8-17 Stengt
Europris 9-20 9-20 9-20 9-20 9-20 9-18 Stengt
Power 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 Stengt
Natali Pizzeria/Restaurant 11-22 11-22 11-22 11-22 11-22 11-22 11-22
Thai Station Fillan 14-20 11-20 11-20 11-20 11-20 11-20 14-20
Trimfit Hitra 05-00 05-00 05-00 05-00 05-00 05-00 05-00
Sylvis Beauty Velværehuset 10-17 10-17 10-17 10-17 10-17 10-15 Stengt
NÆRBUTIKKENE I GRENDENE
Butikker/service/spisested Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
Nærbutikken Melandsjø 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-16 12-15
Joker Kvenvær 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 10-18 Stengt
Joker Knarrlagsund 8-21 8-21 8-21 8-21 8-21 9-18 12-15
Joker Dolmøy 9-19 9-19 9-19 9-19 9-19 9-16 12-13
Bunnpris Sandstad 9-21 9-21 9-21 9-21 9-21 9-18 Stengt
Kafe Sjøsprøyt Sandstad stengt inntil videre
Hjorten Hotell Fillan stengt inntil videre
Hitrahallen stengt inntil videre

 

 

 


Utviklet av Vindfang