Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum

Link til brev fra Hitra Kommune:

Oversendelse – offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum, gnr 90, bnr 12 m fl

 

 

Forslag til reguleringsplan for Fillan sentrum

NB!  Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig innen 23.10.2020 til Hitra kommune, postmottak, Rådhusveien 1, 7240 Hitra, eller på epost til postmottak@hitra.kommune.no