Årsmøte HNF 15.06.20 kl. 18.00

Som følge av smittevernhensyn i.f.m. koronapandemien måtte vi utsette årsmøtet i Hitra Næringsforening, opprinnelig planlagt avholdt 24. mars.  Nå er ny dato satt, og vi har gleden av å invitere til årsmøte 15. juni kl. 18.00 på Hjorten Hotell, møterom Tonningen i 5. etasje.

 

18.00-19.15 Årsmøtesaker

1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsmelding med regnskap og balanse pr. 31.12.19
6. Fastsettelse av styrets honorar for 2020
7. Fastsettelse av medlemskontingent/avgift for 2020
8. Budsjett for 2020
9. Valg av styre og valgkomite

 

19.15-20.30
Tema «Oppgradering av Frøyatunnelen» iht tunnelsikkerhetsforskriften

 

Fylkeskommunens tidsplan f.o.m. juni 2020:
Juni 2020: dialogmøter med kommune og næringsliv, anslag basert på valgt løsning
Juni 2020-februar 2021: prosjektering/tilbudsgrunnlag
Juni 2020-september 2020: anskaffelse totalentreprise
September 2020-juli 2022: prosjektering/byggetid
Februar 2021-mai 2021: anskaffelse
Juni 2021-desember 2022: bygging

 

(Rett etter at Frøyatunnelen er ferdig oppgradert starter arbeidet med Hitratunnelen.)

 

Fylkeskommunens foreløpige forslag til gjennomføring av trafikkavvikling:
Nattestengt 12 timer hver natt
3-4 gjennomslepp ved faste kolonne-tider på dagtid

 

Informasjon v/Hitra Næringsforening, ressursgruppen som er nedsatt for å koordinere næringsaktørenes interesser i saken og Hitra Kommune.  Det vil bli satt av tid til spørsmål og innspill.

 

Det vil bli servert tapastallerken basert på lokale råvarer.
Pris for medlemmer kr 150,- pr. person.
Pris for ikke medlemmer kr 300,- pr. person.
Mineralvann, vann, kaffe.
Faktura sendes ut på forhånd.

NB!  PÅMELDING til post@hitra-naeringsforening.no snarest og SENEST TORSDAG 11. JUNI.
Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut ila uke 24 på www.hitra-naeringsforening.no.

 

Randi Storsve Lundquist
Daglig leder, Hitra Næringsforening
Mobil 979 00 323