Visithitra.com, hva skjer'a

Visithitra.com er kommunens offisielle turistinformasjonsside.  Hitra Næringsforening er ansvarlig for innholdet.  Her finnes informasjon om overnattings- og spisesteder, lokalmatutsalg, butikker, aktiviteter til lands og til vanns, kulturelle arrangementer og mye mer.  Vi håper at alle finner informasjonen nyttig og inspirerende; både fastboende, hyttefolk og turister.  Hitra Næringsforening jobber kontinuerlig med å oppdatere innholdet, og i sommer har vi naturlig nok først og fremst fokus på den norske utgaven av sidene.  (Men i.l.a. juni måned vil det forhåpentligvis bli tid til å oppdatere den engelske og tyske også.)

 

Håper du anbefaler nettstedet til familie, venner og kollegaer som skal komme eller vurderer å komme på besøk.
Vi har så mye fint å vise fram og så mye vi gjerne vil dele!

 

 Gå til visithitra.com

 

Følg også Visit Hitra på Facebook - her

 

Hitra Næringsforening og Frøya Næringsforum jobber nå sammen med Vindfang Reklame med en felles markedsføringskampanje i Midt-Norge for øyregionen som reiselivsdestinasjon.  Våre reiselivsbedrifter har mistet alle utenlandske turister som følge av korona-pandemien, og er avhengig av å få mer besøk enn vanlig fra Trondheim og resten av Trøndelag.  Det blir magasinreportasjer, annonsekampanjer på Facebook og Instagram m.m. - og så kommer det som vanlig en Sommerfilm i overgangen juni/juli.

 

 

 

 

 


Årsmøte HNF 15.06.20 kl. 18.00

Som følge av smittevernhensyn i.f.m. koronapandemien måtte vi utsette årsmøtet i Hitra Næringsforening, opprinnelig planlagt avholdt 24. mars.  Nå er ny dato satt, og vi har gleden av å invitere til årsmøte 15. juni kl. 18.00 på Hjorten Hotell, møterom Tonningen i 5. etasje.

 

18.00-19.15 Årsmøtesaker

1. Godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Styrets årsmelding med regnskap og balanse pr. 31.12.19
6. Fastsettelse av styrets honorar for 2020
7. Fastsettelse av medlemskontingent/avgift for 2020
8. Budsjett for 2020
9. Valg av styre og valgkomite

 

19.15-20.30
Tema "Oppgradering av Frøyatunnelen" iht tunnelsikkerhetsforskriften

 

Fylkeskommunens tidsplan f.o.m. juni 2020:
Juni 2020: dialogmøter med kommune og næringsliv, anslag basert på valgt løsning
Juni 2020-februar 2021: prosjektering/tilbudsgrunnlag
Juni 2020-september 2020: anskaffelse totalentreprise
September 2020-juli 2022: prosjektering/byggetid
Februar 2021-mai 2021: anskaffelse
Juni 2021-desember 2022: bygging

 

(Rett etter at Frøyatunnelen er ferdig oppgradert starter arbeidet med Hitratunnelen.)

 

Fylkeskommunens foreløpige forslag til gjennomføring av trafikkavvikling:
Nattestengt 12 timer hver natt
3-4 gjennomslepp ved faste kolonne-tider på dagtid

 

Informasjon v/Hitra Næringsforening, ressursgruppen som er nedsatt for å koordinere næringsaktørenes interesser i saken og Hitra Kommune.  Det vil bli satt av tid til spørsmål og innspill.

 

Det vil bli servert tapastallerken basert på lokale råvarer.
Pris for medlemmer kr 150,- pr. person.
Pris for ikke medlemmer kr 300,- pr. person.
Mineralvann, vann, kaffe.
Faktura sendes ut på forhånd.

NB!  PÅMELDING til post@hitra-naeringsforening.no snarest og SENEST TORSDAG 11. JUNI.
Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut ila uke 24 på www.hitra-naeringsforening.no.

 

Randi Storsve Lundquist
Daglig leder, Hitra Næringsforening
Mobil 979 00 323