KL Regnskap

KOMPENSASJON FOR OMSETNINGSSVIKT

I den siste tiltakspakken fra regjeringen åpnes det for at foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av utbruddet av koronaviruset.

Frem til nå har det kommet et forslag om at de fleste norske bedrifter som har en omsetningssvikt på minst 20 % i mars på grunn av viruset, er omfattet. Størrelsen på kompensasjonen vil være avhengig av størrelsen på omsetningssvikten og omfatter det som betegnes som «uunngåelige faste kostnader».

Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai. I april og mai er kravet til omsetningssvikt satt til 30 %.

Regjeringen har varslet om at søknadsportalen for støtteordningen åpnes 17. april.

HVORDAN KL KAN HJELPE DEG:

KL kan bistå deg og din bedrift i denne prosessen, både med hvilke kostnader som omfattes av ordningen, dokumentasjon og selve utfyllingen og innsendingen av søknaden.
Ta kontakt med din rådgiver i KL som står klar til å hjelpe deg og din bedrift med denne prosessen!

Med vennlig hilsen
Otto Stub /Daglig leder/ARF
KVALITET & LEDELSE / KL Regnskap Hitra AS 7240 HITRA
Tlf. +47 72 44 19 80, Mobil +47 930 28210, www.kl.no