Admento

Alle som driver næringsvirksomhet er nå inne i krevende tider. For de bedrifter som har egen økonomi- og lønnsavdeling vil man være sårbar for høyt sykefravær. Vi ønsker i den forbindelse å varsle at vi kan bistå med beredskap dersom dere opplever akutt sykdom som fører til utfordringer med å gjennomføre nødvendige handlinger. Spesielt vil dette gjelde lønnskjøring hvor lønnsutbetaling må gå på faste tidspunkt. Vi har mange medarbeidere med nødvendig kompetanse fordelt på ulike kontorer i Midt-Norge og vil sannsynligvis ha kapasitet til å hjelpe dere selv om vi opplever omfattende smitteutbrudd i regionen vår.

Kontakt: Maren Hjelmeland, Leder Admento Hitra/Frøya, tlf: 92 85 24 49, E-post: maren.hjelmeland@admento.no