Alpha Security

IFM KORONA
I disse korona-tider er det mange bedrifter som må stenge. Eiendommer og bygg med store verdier kan da bli stående tomme, og uten oppsyn i denne perioden. Det er en gylden mulighet for de som vil utnytte dette, ved å bryte seg inn.
Vi ønsker å tilby medlemsbedriftene oppsyn av bygg og eiendommer i denne perioden, og dersom det er interessant, også etter dette har roet seg.
Litt av hva vi kan tilby:
- Kontroll av gjerder og porter, der området er helt inngjerdet.
- Kontroll av byggeplasser
- Sjekk at alle bygninger er låst
- Se etter tegn til innbrudd og/eller hærverk.
Ved å patruljere én til flere ganger ila døgnet, minsker ikke bare sjansen for innbrudd og tyveri. Men OM det skjer, så er muligheten stor for at dette blir oppdaget mye tidligere, noe som gjør at gjerningspersonene ikke får så stort forsprang på politiet. I tillegg til at vi kontrollerer eiendommene, vil vi også ha bedre oversikt over mistenkelig aktivitet i området.. Om vi møter mistenkelige biler eller personer i nærområdet, vil dette bli loggført. Dette for at politiet kan ha flere spor å jobbe med, dersom det skulle skje et tyveri.
Vi har nå fast patruljering hver natt, i et begrenset område. Dersom det er interessant, vil vi utvide dette og eventuelt sette inn en ekstra vekter. Fra før har vi bemanning 24/7 på fast oppdrag på Frøya.
Patruljering faktureres etter dokumentert tidsbruk pr bedrift.
Ta gjerne kontakt om dette kan være noe for Deres bedrift(er)!

 

IFM BUTIKKTYVERIER
Vi kan tilby prosjektering og montering av kamerautstyr med opptak, til meget gode priser. Dette ihht gjeldende regelverk. Som tillegg kan vi tilby manuell kamerakontroll av aktivitet i butikken, under dager med ekstra besøk. Dette kombineres gjerne med sivile/uniformerte vektere som kan gripe inn der kameraoperatøren ser noe mistenkelig.

Kamerapakkene vi selger mest kan fjernstyres, og f.eks overvåkes fra vår vaktsentral. Operatøren kan da se live, hva som skjer i butikken. Han vil også ha sambandskontakt med vektere, og kan se hvem som er nærmest ved hjelp av gps på vekterens radio.

Dersom dette kan være interessant for næringsforeningensmedlemmer, så kan de gjerne ta kontakt for et godt tilbud.

 

Mvh/Kind regards
Rune Vitsøe
Alpha Security AS
Telefon (+47) 96 00 90 30, Mobil (+47) 93 84 65 36, www.alphasecurity.no


Admento

Alle som driver næringsvirksomhet er nå inne i krevende tider. For de bedrifter som har egen økonomi- og lønnsavdeling vil man være sårbar for høyt sykefravær. Vi ønsker i den forbindelse å varsle at vi kan bistå med beredskap dersom dere opplever akutt sykdom som fører til utfordringer med å gjennomføre nødvendige handlinger. Spesielt vil dette gjelde lønnskjøring hvor lønnsutbetaling må gå på faste tidspunkt. Vi har mange medarbeidere med nødvendig kompetanse fordelt på ulike kontorer i Midt-Norge og vil sannsynligvis ha kapasitet til å hjelpe dere selv om vi opplever omfattende smitteutbrudd i regionen vår.

Kontakt: Maren Hjelmeland, Leder Admento Hitra/Frøya, tlf: 92 85 24 49, E-post: maren.hjelmeland@admento.no

 


KL Regnskap

KOMPENSASJON FOR OMSETNINGSSVIKT

I den siste tiltakspakken fra regjeringen åpnes det for at foretak kan søke staten om kompensasjon for tapt omsetning som følge av utbruddet av koronaviruset.

Frem til nå har det kommet et forslag om at de fleste norske bedrifter som har en omsetningssvikt på minst 20 % i mars på grunn av viruset, er omfattet. Størrelsen på kompensasjonen vil være avhengig av størrelsen på omsetningssvikten og omfatter det som betegnes som «uunngåelige faste kostnader».

Ordningen gjelder i første omgang for mars, april og mai. I april og mai er kravet til omsetningssvikt satt til 30 %.

Regjeringen har varslet om at søknadsportalen for støtteordningen åpnes 17. april.

HVORDAN KL KAN HJELPE DEG:

KL kan bistå deg og din bedrift i denne prosessen, både med hvilke kostnader som omfattes av ordningen, dokumentasjon og selve utfyllingen og innsendingen av søknaden.
Ta kontakt med din rådgiver i KL som står klar til å hjelpe deg og din bedrift med denne prosessen!

Med vennlig hilsen
Otto Stub /Daglig leder/ARF
KVALITET & LEDELSE / KL Regnskap Hitra AS 7240 HITRA
Tlf. +47 72 44 19 80, Mobil +47 930 28210, www.kl.no