Trykk her for informasjon om Korona

Hitra når du vil

Leve - Oppleve - Skape - Høste - Smake

Denne nettsiden er delt i to.  Den ene delen omhandler Hitra Næringsforening, den andre omhandler profilprogrammet vårt "Hitra når du vil".  Ingen av delene er egentlig helt ferdige, men vi velger allikevel å offentliggjøre dem i dag 23.3.20 fordi vi har et behov for å samle all næringsrelatert informasjon ifm Coronaviruset på ett sted.  Det vil være vår prioritet i tiden framover.  Når det gjelder profilprogrammet jobbes det videre med dette, men de planlagte film-, intervju- og kursaktivitetene er naturlig nok  utsatt på ubestemt tid.  Vi får håpe på at det ikke blir så alt for lenge til vi igjen kan møtes på vanlig måte.  Ta hverandre i hånda, se hverandre i øynene og gi hverandre en klem.  I mellomtiden arbeider Hitra Næringsforening med å bidra til at konsekvensene av pandemien blir så små som mulig for regionens næringsliv, legge til rette for at det er jobber å gå tilbake til for de som er/vil bli permittert.

 

Hva vil det si å komme hjem? For noen er det å finne en tilværelse med minst mulig motstand. For andre er det å være i en verden som stadig utfordrer. Viljen til å lande – og ønsket om å fly. Det beste er kanskje å finne et sted som gir deg litt av alt. Hvor det er må du finne ut selv.

 

Noen ser bare tomhet i et åpent landskap, mens andre ser det store i tomheten. Noen ser muligheter som ennå ikke er tatt i bruk, og noen søker tilflukt i det uberørte. Hva som ligger foran kommer an på øyet som ser, og på viljen til å tro sine egne øyne.

 

Man har så forskjellige behov – og så ulikt utgangspunkt. De trygge omgivelsene og de store opplevelsene. En kystkultur vi kan leve av, et samfunn vi trives i, utfordringer som bringer oss fremover og stolthet som smitter. Vi har mye å gi, og et ønske om å dele.

 

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

 

Det er noe med vannet, med temperaturen og havstrømmene. Og så er det noe med lufta – kan du kjenne det? Det finnes steder i verden hvor naturen har lagt alt til rette. Heldigvis finnes det også mennesker som vet hvor – og hvordan.

Leve

Hf Jobb

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

Les mer på hfjobb.no

Oppleve

Bli kjent med Hitra

Hitra er et fantastisk sted, enten man trives til lands eller til havs.

hitranarduvil

#hitranarduvil

@hitranarduvil

@hitranaeringsforening