Hitra når du vil

Leve - Oppleve - Skape - Høste - Smake

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

Noen ser bare tomhet i et åpent landskap, mens andre ser det store i tomheten. Noen ser muligheter som ennå ikke er tatt i bruk, og noen søker tilflukt i det uberørte. Hva som ligger foran kommer an på øyet som ser, og på viljen til å tro sine egne øyne.

Hva vil det si å komme hjem? For noen er det å finne en tilværelse med minst mulig motstand. For andre er det å være i en verden som stadig utfordrer. Viljen til å lande – og ønsket om å fly. Det beste er kanskje å finne et sted som gir deg litt av alt. Hvor det er må du finne ut selv.

Det finnes mange slags drømmer om skatten på havets bunn. En kiste med gull i et eldgammelt skipsvrak. En perfekt munnfull som smaker av saltvann og gode opplevelser. Eller en mulighet, en fremtid og et levebrød. Den beste fisken, de beste skjellene, den beste krabben. Du kan hente den opp selv og spise til kvelds, eller bygge deg en fremtid basert på verdens fineste råvarer.

Det er noe med vannet, med temperaturen og havstrømmene. Og så er det noe med lufta – kan du kjenne det? Det finnes steder i verden hvor naturen har lagt alt til rette. Heldigvis finnes det også mennesker som vet hvor – og hvordan.

Man har så forskjellige behov – og så ulikt utgangspunkt. De trygge omgivelsene og de store opplevelsene. En kystkultur vi kan leve av, et samfunn vi trives i, utfordringer som bringer oss fremover og stolthet som smitter. Vi har mye å gi, og et ønske om å dele.

Bruk #hitranårduvil på Instagram

Oppleve

Bli kjent med Hitra

Hitra er et fantastisk sted, enten man trives til lands eller til havs.

hitranarduvil

#hitranarduvil

@hitranarduvil

@hitranaeringsforening